Monday, June 25, 2007

För övrigt...

... noterar jag att den borgerliga regeringen nu har lyckats presentera inte mindre än två (2) regelrätta förslag för hur fastighetsskatten skall kunna ”avskaffas” dvs ändras så att de med riktigt stora och dyra hus får sänkt skatt. Det var tydligen så att till och med vissa borgerliga väljare genomskådade, och protesterade mot, det ursprungliga förslaget.

Det ursprungliga förslaget – som jag skrivit om här – gick ut på att finansiera det så kallade ”avskaffandet” genom att höja fastighetsskatten för dem som äger små och normalstora villor.

Plan B, som detta nya förslag tydligen kallas, går i grunden ut på samma sak som det tidigare förslaget: Sänkt fastighetsskatt för dem som äger riktigt dyra fastigheter. Detta finansieras genom att höja reavinstbeskattningen för alla villaägare, samt genom att införa en (retroaktiv?) straffränta på uppskjuten reavinstbeskattning Något som i huvudsak kommer att drabba dem som inte har möjlighet att ägna sig åt avancerad skatteplanering. Dvs så kallat vanligt folk.

Omvänd Robin Hood-politk, någon?

2 comments:

Diversifierad said...

Det kommer väl snarare drabba dom som har jättehöga uppskov, och således jättedyra hus, vilket alltså är en helt vanlig Robin Hood som inte vänts varken hit eller dit!

Mikael Åhman said...

Ah... men du missar en högst relevant omständighet: de som har jättehöga uppskov efter en försäljninh av jättedyra hus... de människorna tenderar att ha så mycket andra kapitalinkomster åt höger och vänster (eftersom de är jätterik) att de har möjlighet att i vilket fall som helst kvitta bort reavinsten mot kapitalförluster genom avancerad skatteplanering. Den möjligheten har inte de med notmalstora uppskov. Alltså drabbas i realiteten det så kallat vanliga folket hårdast av denna baklängesreform.