Tuesday, June 19, 2007

Avveckla kärnkraften!

Statsminister Fredrik Reinfeldt har låtit meddela att han inte tänker bygga fler kärnkraftsverk, detta eftersom ”Vi har tio, och har ju sagt att dessa tio får öka effektuttaget.”

Godag yxskaft. Jag vill minnas att det hölls en folkomröstning om saken för några år sedan. Resultatet blev, mellan tummen och pekfingret, följandet:

Linje 1 - Behåll och bygg ut 20%
Linje 2 - Avveckla långsamt 45%
Linje 3 - Stäng omgående 35 %

Inget alternativ fick alltså egen majoritet. Som jag ser det är dock tolkningen av folkomröstningen entydig: 80% av medborgarna röstade för att kärnkraften skall avvecklas, omgående eller i vart fall så snabbt som möjligt. Enligt min enkla mening bör resultatet i en folkomröstning respekteras. När statsministerna således meddelar att han inte tänker bygga ut kärnkraften – att han alltså tänker avstå från att bryta mot ett demokratiskt fattat beslut – är det en nyhet?

Värt att notera är däremot följande: När V/Mp envisas med att driva kravet på ”Sverige ut ur EU” då gnys och gnölas det över att V/Mp inte respekterar folkomröstningen om EU-medlemskap. När Folkpartiet kräver fler kärnkraftverk och altså går rakt mot en 80%-ig majoritet från folkomröstningen... då höjer däremot ingen på ögonbrynen.

Som sagt – för mig är saken enkel: Kärnkraften skall bort av en lång rad skäl – däribland miljöhänsyn med tanke på hur urangruvorna påverkar klimatet – men främst av det mycket enkla skälet att demokratiska beslut skall respekteras. Basta!

7 comments:

Jonas said...

Men folk har ändrat sig efter folkomröstningen, som var rådgivande. Det är viktigare att läsa av vad folk tycker idag än vad de tyckte för 27 år sedan. Faktiskt.

Demokrati är inte att låsa fast sig vid gamla opinioner. Ska vi fråga 1980 års svenskar vad de tycker om gay-äktenskap också? Knappast!

Niklas said...

Tjenare Mikael, jag var inne på sdamma spår som Jonas.

1. Linje 2 är ju tyvärr så luddig att man inte har en aning om när avveklingen skulle börja, och vad som skall uppfyllas för att det skall bli aktuellt. Datummet 2010, kom ju fram senare som Riksdagsbeslut och har, om man ser folkomröstningar som något heligt, inte samma tyngd. Därför är det tveksamt om avvekling nu verkligen är vad Linje 2 betydde.
2. Sedan kan man ju undra hur länge en folkomröstning skall ha betydelse. Det är nu 27 år sedan folkomröstningen. Frågan är ju i så fall varför de som blivigt myndiga sedan 1980, inte skall ha något att säga till om, och varför de som dött sedan 1980, skall ha något att säga till om. Och dessutom kan ju folk ändra sig på 27 år... Med samma syn på saken så borde vi ju återinföra vänstertrafik, eftersom omläggningen av högertrafik röstades ner i folkomröstningen 1955.

Mikael Åhman said...

Jonas och Niklas tar upp en högst relevant fråga – hur länge är resultatet av en folkomröstning giltigt? Det är en bra fråga.

Rent konstitutionellt är folkomröstningar enbart rådgivande, såvida de inte genomförs på själva valdagen vid val till riksdagen. I det förra fallet är folkomröstningen över huvud taget inte juridiskt bindande och i det senare fallet (omröstning på valdagen) binder resultatet endast det utsedda parlamentet. Giltigheten är alltså 4 år i dessa fall.

Samtidigt är nog de flesta överens om att den ”moraliska” giltigheten av en folkomröstning är både längre och tyngre än vad grundlagen fastställer. Dvs folkomröstningsresultat anses nog i praktiken vara bindande även när de endast är rådgivande, och har i vart fall längre giltighet än 4 år.

Hur länge gäller de då, i moralisk bemärkelse? Mit principiella svar på den frågan är: Fram tils dess att en ny folkomröstning hålls i frågan. Det verkar också vara EMU-förespråkarnas linje angående ett eventuellt svenskt EMU-medlemskap – att ”när tiden är mogen” hålla en ny EMU-omröstning för att förhoppningsvis (ur förespråkarnas synvinkel) få ett Ja i den folkomröstningen. Jag har även för mig (lite osäker dock) att V/Mp vill ha en ny folkomröstning om det fortsatta EU-medlemskapet innan Sverige eventuellt lämnar unionen.

Självklart är resultatet i en folkomröstning således inte bindande för eviga tider. Det vore en extremt form av förändringsfientlig konservatism, fjärran från allt vad socialism och realism heter. Att det gått 27 år sedan kärnkraftsomröstningen är därför ett högst relevant argument för en ny omröstning i frågan. Men jag vill allt se en ny folkomröstning innan Sverige börjat bygga ut kärnkraften. Såpass mycket måste rimligen anses entydigt att 1980 års omrösttning fortfarande förhindrar en utbyggnad av kärnkraften.

Jag skulle för övrigt att propagera för ”Stäng snabbt” i en sådan eventuell omröstning, men det kanske de flesta läsare redan misstänkte...

Jonas said...

Du måste väl inse att din argumentation är icke-demokratisk i bemärkelsen att den skulle leda till beslut som svenska folket i nuläget inte står bakom..?

Tycker det är litet konstigt att du argumenterar så. Antar att du tycker det är viktigare att du få som du vill än att folket får som de vill och väljer resonemang därefter.

Men visst, kanske borde vi hålla en ny folkomröstning. Det är ju en blocköverskridande fråga där står oenighet råder.

Jonas said...

Min syrliga kommentar gällde ursprungsposten, inte dina utvecklingar. Jag håller med om att ny omröstning vore rimligt och då får du såklart driva vilken linje du vill

Sirob said...

Mikael
Du tillhör snart en utdöede skara "kärnkraftmotståndare". Idag är ca 85% av befolkningen för kärnkraft, så en ny folkomröstning hade nog ändrat på nu drygt 27-åriga tog-folkomrötningen.
Ditt snack om "Sverige ut ur EU" är bara ett önskemål från en bunt tokstollar i V/Mp som inte fattar bättre.
//Sirob

rikard said...

Nja här finns en kärnkraftsmotståndare till jag är främst emot kärnkraft av två skäl:
1.Risk för härdsmältor, även om denna är mycket mindre för dagens reaktorer som finns det en princip som säger att ju längre tid som går desto sannolikare är det att en mycket osannolik händelse inträffar..

2.Kärnbränslehantering och eventuella utsläppsrisker är alldeles för miljäfarligt

När det gäller folkomröstningar är det förda resonemanget mycket intressant. Av princip tycker jag att folkomröstningar bör behandlas som om de vore beslutande eftersom jag är en vän av direkt demokrati.

Samtidigt kan man ju ställa sig frågan om man skulle utlysa en ny omröstning för att få aktuellt resultat. Vad är mest demokratiskt
att följa en gammal omröstning eller utlysa en ny?