Monday, June 18, 2007

Därför är jag radikalfeminist

Män och kvinnor är i grunden lika.

Detta enkla konstaterande är så uppenbart självklart att det är det egentligen inte borde behöva motiveras närmare. Folk är som folk är mest, oberoende av hur mycket hudpigment de har och oavsett om de har en snopp eller ej. Erfarenhetsmässigt har jag dock noterat att påpekandet av uppenbara självklarhet verkar få allehanda rasister och sexister att gå i spinn.

Ja – jag jämför i högsta grad och fullt medvetet rasister med sexister.

Påståendet att människor skulle skilja sig åt i väsentligt hänseende beroende på om de snopp eller ej är lika människofientligt, lika obegåvat och lika fördomsfullt som påståendet att människor skulle skilja sig åt i något väsentligt hänseende beroende på om de har mycket eller lite hudpigment.

Det finns individer. Människor. Alla människor är unika och därför olika. Däremot finns det inga ”raser” och det finns heller inga ”kön.” Människor är människor och inget annat. Det finns bara individer varav vissa råkar ha något mer hudpigment än andra, och indivder varav somliga har snopp och andra inte.

Det enda som finns är ord – ord som ”svensk”, ”invandrare”, ”man” och ”kvinna.” Ord vars uppgift är att få oss att tro att det skulle finnas någon väsentlig skillnad mellan människor. Ord som påverkar vårt tänkande, ord som legitimerar diskriminering, ord som uppmuntrar till förtryck. Ord som ljuger.

Det är varandet som formar tänkandet – inte tänkandet som formar varandet. Det är inte våra förutfattade meningar om människor som gör att vi förtrycker och diskriminerar dem – orsakssambandet är det omvända. En grupp människor förtrycker en annan – och det leder till att den härskande gruppen börjar betrakta den förtryckta gruppen som annorlunda och mindre värd.

USA byggdes av slavar blod på ursprungsbefolkningens massgravar. Först kom slaveri och ockupation – det legitemrades med föreställningar om att svarta och röda människor var annorlunda än vita människor. Samma orsakssamband gäller när människor med snopp förtrycker människor utan snopp. Först kommer förtrycket – därefter föreställningen om skillnader dessa människor emellan.

Ockupation och slaveri handlar om ekonomisk expropiation. Vissa människor berikar sig på andra människors bekostnad. Det ekonomiska förtrycket legitimeras med befängda rasläror – numera ofta nödtorftigt maskerade som ”skillnader i kultur.” Men det handlar om rasism, och rasism är en ideologi som motiverar och försvarar ekonomisk expropriation.

Könssförtrycket, patriarkatet, handlar om sexuell expropiation. Vissa människor skaffar sig kontroll över andra människors sexualitet. Vissa människor knullar – andra människor blir knullade. Patriarkatets objektiva grund är det sexuella förtrycket. Våldtäkt, sexköp och porr är utslag av samma maktordning – sexuellt förtryck. Porrkonsumenter, sexköpare och våldtäktsmän är i grunden samma patrask, precis som vardagsrasister är lika mycket rasister som nynazister. Det är skillnad i uttrycksform och intensitet – inte skillnad i sak.

Om våldtäktsmannen är en sexuell SS-soldat så är porrproducenten könsmaktsordningens Goebbels. Det är samma sociala mekanismer, samma politiska processer, i båda fallen. När förtrycket hårdnar utbryter pogromer och gruppvåldtäkter. De priviligierade försvarar alltid sina privilegier med våld. Endast vita män räknas som människor. Människor med mycket hudpigment reduceras till arbetsredskap – människor utan snopp reduceras till knulldockor.

Men mäniskor är människor och inget annat. Människor som tar sitt ansvar försöker avskaffa alla former av förtryck. Därför är jag antirasist, och därför är jag radikalfeminist. Martin Luther King drömde om den dag, då man inte längre tänker på om den man just talade med var svart eller vit. Jag drömmer om den dag, då man inte längre tänker på om den man just haft samlag med var man eller kvinna.

1 comment:

rikard said...

Nja Mikael.. visst finns det många moraliska och etiska problem med porrbranschen.. Frågan är dock om exempelvis en porrfilmsproducent kan jämställas med dömda nazister.

Sen så finns det ju vissa biologiska skillnader mellan kivnnor och män också tex:
mäns hjärnor väger i genomsnitt 1500g kvinnors 1300g

Kvinnor har högre hormonniåver av vårdande hormon när de är gravida än vad män har normalt eller ens om de tar hand om barn.

Mäns får inte PMS det får kvinnor. osv.

Frågan är väl egentligen hur man ska förhålla sig till de biologiska skillnaderna om man ska låta dem styra det sociala eller ej.

Jag tror dock att det ligger en poäng i ditt resonemang om att den nuvarande utformningen av samhället i kvinnligt och manligt påverkar våra föreställningar om detta.