Sunday, June 10, 2007

Stöder MUF militärkupper?

I torsdags gick MUF (Moderata Ungdomsförbundet) ut med ett pressmeddelande med kravet att allt statligt stöd till Vänsterpartiets internationella verksamhet skall dras in. Motivet – enligt MUF – är att ”Flera representanter från Vänsterpartiet skrev nyligen under en artikel vars syfte är att stödja Hugo Chavez beslut om att lägga ner RCTV, en privatägd TV-kanal i Venezuela.”

Pressmeddelandet finns i sin helhet här, på MUF:s internationella sekreterare Rola Brentlins blogg. Det är onekligen ord och inga visor i pressmeddelandet där MUF tar heder och ära av de ”vänsterpartister” som undertecknte artikeln till stöd för Hugo Chaves beslut att ”stänga” RCTV. Bland annat skriver MUF att ”undertecknarna [hävdar] att RCTV har visat oppositionen i media, och med den anledningen ska det vara berättigat att lägga ned TV-stationen. Vänsterpartiet tar genom dessa ord ett aktivt ställningstagande mot demokrati och för det förtryck som Chavez kontrollerar.” Artikeln som fått MUF att gå i spinn finns i sin helhet här och här (och antagligen lite varstans i den politiska bloggosfären i övrigt).

Nåja. Att bli kallad vänsterpartist kan jag leva med, även om jag i min saliga enfald möjligen trodde att även MUF skulle kunna se att jag – i likhet med 5 övriga undertecknare – råkar vara socialdemokrat. Detta med tanke på att partitillhörigheten faktiskt var utskriven efter signaturerna...

Mer allvarligt är däremot MUF:s oförmåga att över huvud taget förstå någonting alls om vad saken egentligen gäller. Till att börja med har RCTV inte blivit ”nedsläckt”, ”stängd” eller ”lagts ner”. Däremot fick RCTV avslag på sin ansökan om förlängt marksändningstillstånd när den tidsbestämda licensen löpte ut. Även detta framgår med önskvärd tydlighet av vår artikel.

En av orsakerna – inte den enda, men en av dem – till avslaget på RCTV:s ansökan var att stationens ägare Marcel Granier med sin TV-kanal som propagandakanal aktivt stödde kuppen 2002 mot den demokratiskt valde Presidenten Hugo Chavez.. Jag tillåter mig att tvivla på att ens den nuvarande borgerliga regeringen hade beviljat marksändningstillstånd till en TV-kanal som deltagit i en militärkupp mot en vald regering i Sverige. Men MUF kanske anser att privatägda TV-stationers sändningstillstånd är viktigare än småsaker som demokratiska val?

Rola Brentlin – Stöder militäkupper?


Sen kan man ju alltid fråga sig om det verkligen är demokratiskt lämpligt av det regimtrogna ungdomsförbundet (MUF, alltså) att uppmana regeringchefen att ”förbjuda” regimkritiska partier (Vänsterpartiet, med andra ord) från att bedriva internationell verksamhet? Om man nu skall använda samma puerila demagogi som MUF använder sig av...

Jag är kanske lite gammaldags, men jag anser att:

A: TV-stationer som aktivt deltar i militärkupper bör förhindras från detta.

B: Demokratisk politisk verksamhet bör få fortgå ostört. Även i Sverige. Även av Vänsterpartiet. Till och med av oss socialdemokrater, trots att somliga av oss alltså undertecknar uttalanden där vi uttrycker stöd för en demokratiskt vald president i ett land utanför EU...

2 comments:

rikard said...

Läste nån stans på MUFs hemsida att de vill bomba fler fattiga länder som muf år nog inte som himla demokratiska heller.
skulle inte förvåna mig om dem stöder företag som använder olagliga metoder mot fackföreningar också

Vi kanske skulle be Rheinfeldt dra in deras partistöd istället..

Jo jag uppdaterade länkarna och layouten på min blogg en del och lade till länkar till fler områden och lite om data och it osv..

Du kan ju kolla in och svara mig vad du tycker om den nya layouten antingen här eller på min blogg

Hälsningar Rikard

Mikael said...

Starkt Åhman! kännde de samma när jag läste artikel. och för att de är emot alla vänsterpolitiker och hellst vill skjuta skallen av oss alla, men de kan väl iaf ha lite bakgrundsfakt till vad de talar om.