Tuesday, February 27, 2007

Om konst

”Jag förstår inte den här tavlan.”
”Varför är vissa saker konst men inte andra?”

Jag läste en bok för en tid sedan som hette ”Svarta hål och tidsloopar.” Den var skriven av Stephen Hawkins, som har typ IQ en miljard och är proffesor i partikelfysik. Jag förstod inte det han skrev. Betyder det att Hawkins är en dålig forskare eller att boken var illa skriven?

Det pågår just nu en rätt livlig debatt bland biologer, om huruvida teorin om Inteligent Design är vetenskap eller inte. Såvitt jag förstår är de flesta överens om att den frågan rimligen bör avgöras av biologer, snarare än av datatekniker, städare eller skådespelare.

Somliga socialpsykologer är bra på att beskriva saker, men dåliga på att förstå dem. Castell buntar ihop den amerikanska milisrörelsen med de mexikanska zapatisterna och beskriver dem på ett sätt som gör dem jämförliga. Han beskriver motståndsidentiteter bra, men han förstår uppenbarligen inte vad det handlar om.

Konstvetare är ofta människor som, likt Castell, beskriver sådant de inte förstår. ”Här har kostnären lekt med diciplinerna, för bakom den yttre post-perceptivismen kan man ana ett stråk av socialrealism.” Det är som att sätta Processen i händerna på en kritiker och få kommentaren ”Kafka överutnyttjar semiokolon.”

MTV-pop, Kärlekspekoral från Hollywood, målningar som föreställer människor – må de se’n hänga på Louvren och föreställa Mona Lisa – det är inte konst. Allt det där är bara saker som kälkborgare förstår, och som de kallar konst. Den så kallade konst de tycker om får ett högt pris, den de ogillar får ett lågt. En kälkborgare är en person för vilket allting har ett pris men inget något värde. Konst är något annat. Konst har ett värde.

De gamla grekerna kallade alla för barbarer som inte talade grekiska eftersom de tyckte att allt som blev sagt på andra språk alltid lät som ”barr-barr.” Konst har ett värde, för konst är det när man har något att säga. Bilder, dans, ord – det är bara konstens språk. Konsten i sig har ett budskap. Konsten i sig är ett budskap, bortom språket. Förstår man inte språket så kanske man borde lära sig det, istället för att bunta ihop allt man inte förstår med en massa skit som man inte heller förstår men som man tycker ser likadant ut eller som man tycker låter likadant, och kalla det ”konst.”

Jag vet inte om masskulturen fördummar människorna, men jag vet att kommersialismen förytligar konsten. Brittney Spears sjunger inte, det bara låter som sång. En dikt är ingen dikt bara för att den rimmar. Det går inte att skapa konst, för konsten finns redan. Konstnären är bara det medium som konsten använder för att göra sig synlig. Förstår man inte det är det tragiskt, men det är inte konstnärens fel. Framför allt är det inte konstens fel...

Monday, February 26, 2007

Låt mig få gråta

Det här skrev jag en gång när jag var lite nere. Kände för att dela med mig av det.


Det gör ont när människor pratar med mig för jag är alldeles TOM innuti, och det ekar i mig, och orden slår som hammarslag i huvudet

Det gör ont för det är alldeles mörkt och allt jag ser är skuggor och det värsta av allt är att det finns inte ens några monster i skuggorna för jag är ENSAM

Det gör ont för det finns inget upp eller ner, eller fram eller bak, och det finns INGEN MENING, och det finns inte ens något slut

Det enda jag har är tårar
Så länge tårarna faller gör det mindre ont

Låt mig få gråta i fred

Saturday, February 24, 2007

Feministiskt självförsvar

När man diskuterar feministiskt självförsvar hamnar man, ofelbart, i en av okunnighet präglad debatt om våldets allmänna förbannelse.

Samma människor som blir hysteriska när man förespråkar att Sveriges försvar (vars huvuduppgigt består i att träna unga människor i konsten att döda) kanske borde läggas ner, samma människor förvandlar sig helt plötsligt till radikalpacifister av Mahatma Gandhi-propotioner och fördömmer förbehållslöst allt våld, särskilt unga flickors eventuella möjlighet till självförsvar. Obegripligt!

Eller kanske inte. Försvaret är ju manligt våld. Vad folk motsätter sig förefaller vara just en eventuell förekomst av kvinnligt våld. Kommentar överflödig i övrigt, antar jag.

Dock; vad de radikalpacifistiska militärvännerna vanligen är lyckligt ovetandes om, är att FEMINISTISKT SJÄLVFÖRSVAR HANDLAR INTE OM VÅLD!!!

Feministiskt självförsvar handlar om att tjejer och kvinnor lär sig att själva försvara sina rättigheter med ord, med självsäkerhet, med trygghet. För det är ju faktiskt så att samhället tränar pojkar i konsten att ta för sig, men tränar flickor i undergivenhet. Det är det som kallas könsroller. Feministiskt självförsvar handlar om att träna bort påtvingad osäkerhet och undergivenhet. Feministiskt självförsvar handlar om att bryta våldsspiralen genom att lära flickor säga NEJ! med ord som inte kan ignoreras.

Feministiskt självförsvar är kort sagt bra. Så bra att inte ens radikalpacifistiska manliga försvarsanhängare borde kunna motsätta sig det, efter att ha läst denna blogg. Men det gör de säkert ändå. Suck...

Tuesday, February 20, 2007

Hur kan Gud...

Hur kan Gud, om han är så god och allsmäktig, tillåta

att barn dör av svält?
att 500 000 människor årligen säljs som sexslavar i EU?
att hemlösa fryser ihjäl i dagens Sverige?
att unga människor mår så dåligt att de skär sig?
att en av mina vänner blev våldtagen?

Jag vet inte. Och jag vet inte

Hur VI kan
tillåta en orättvis världshandel
sitta overksamma när människor säljs som sexslavar
låta bli att ge ett hem åt alla människor
blunda för ärren på andras armar
eller fråga vad gjorde du där vid den tiden på dygnet?

Det enda jag vet är att Gud älskar oss så mycket att Han dog på korset för vår skull.

Hur kan Gud älska oss, som tillåter så mycket hat och ondska?

Monday, February 19, 2007

Kristet ja till abort

I detta nu håller ett lagförslag på att tas fram, ett lagförslag som ger utländska kvinnor rätt att genomföra en abort i Sverige. Som vanligt, när det handlar om kvinnors mänskliga rättigheter och internationell solidaritet sätter sig det påstått kristna partiet (KD) på tvären. Som troende kristen känner jag mig därför föranledd att skriva några ord om kristen syn på abort.

Låt mig inleda med några ord om huruvida ett foster är ett mänskligt liv. I Bibeln står inte en stavelse om vid vilket ögonblick ett mänskligt liv har uppkommit. I den judiskt-kristna historiska traditionen är huvudregeln att mänskligt liv anses ha uppkommit i det ögonblick mamman känner den första sparken. Det ses som tecknet på att Guds Ande träder in i fostret och skapar en människa. Mellan tummen och pekfingret brukar detta inträffa runt vecka 28, vilket innebär att svensk abortlag är väl förenlig med såväl Bibeln som judiskt-kristen tradition. Den kristna högerns tal om att ett mänskligt liv uppkommer vid konceptionsögonblicket står däremot i direkt strid med kristen tro.

Vidare kan vi konstatera att Bibeln i grunden är positivt inställd till sexualitet. Ingenstans står det att sexualitetens syfte enbart är barnalstring, däremot att sexualitet att den metod vi använder för barnalstring. Sexualitetens primära syfte är att skapa närhet och ömhet mellan två människor. Bibeln tar därför avstånd från egoistiskt eller ansvarslöst utlevd sexualitet. När det tragiska inträffar att en oönskad graviditet uppstår är abort ett sätt att ta ansvar. Bibeln är alltså i grunden positivt inställd till rätten till abort.

Slutligen kan vi konstatera att Bibeln förespråkar ett solidariskt agerande. Den som har eller kan bör stödja den som inte har eller inte kan. I frågan om abort har således det svenska samhället, utifrån en kristen grundsyn, en moralisk förpliktelse att erbjuda exempelvis polska kvinnor möjlighet att genomföra en abort här i Sverige. I Polen är nämligen abort förbjudet. Detta eftersom den kristna högern som styr Polen hellre ägnar sig åt kvinnoförtryck och homohat än åt att praktisera det kristna kärleksbudskapet. Det är tragiskt att samma kristna höger finns företrädd i Sveriges riksdag genom (KD).

Stöd Polens kvinnor – låt den som vill genomgå en abort i Sverige!

Saturday, February 17, 2007

Tankar om våld...

Jag vet hur det är att vara ett barn som blir utsatt för våld.

Jag vet hur det är att ha växt upp till en ungdom som utsätter andra för våld.

Jag vet av erfarenhet: Våld löser aldrig några problem. Våld skadar alltid alla inblandade parter. Det skadar och traumatiserar den som som utsätts för våldet, och det skadar och traumatiserar den som som utför våldet. Våld gör alltid och enbart allting värre.

Jag är inte pacifist. Jag har alltför ofta sett människor i situationer där självförsvarsvåld är både nödvändigt och oundvikligt, för att ärligt kunna vara pacifist.

Det vore absurt att hävda att en kvinna som blir utsatt för sexuella övergrepp gör något moraliskt fel om hon använder självförsvarsvåld. Det är rent befängt att fördöma palestiniers självförsvarsvåld mot den israeliska bulldozermasaker som pågår oavbrutet. Och det vore direkt oförskämt mot det judiska folket att hävda att Warsawas judar gjorde något fel när de med våld bekämpade den nazi-tyska ockupationen. Jag har själv befunnit mig i, till och med själv skapat, situationer där våldet - helt ärligt - var oundvikligt, nödvändigt, försvarbart...

Men våld löser ändå aldrig några problem. Våld gör alltid allting värre.

Friday, February 16, 2007

Av nåd allena

En del av mina kristna syskon (syskon i symbolisk betydelse; jag har kristna "syskon" och socialistiska "kamrater") säger ibland att det "är viktigt att ta ställning för Jesus". Särskilt populärt är detta uttryck bland karismatiker och Livets Ord-liknande rörelser.

Med risk för att låta äppelkäck: jag har inte tagit ställning för Jesus - det är Han som tagit ställning för mig. Min tro - den tro som frälser - är inte resultatet av ett fritt val. Tvärtom: av nåd allena gjorde Kristus en som ville sin frälsning av en som inte ville den.

Det här är mer än nyanser och ordlekar, det är viktigt. Om den frälsande tron uppkommer till följd av eget val, då är frälsningen beroende av mänskliga gärningar och beslut. Gärningslära, med andra ord. Det är Gud som verkar tro i våra hjärtan, inte vi själva.

För mig var detta högst påtagligt. Jag var på väg att göra något verkligt dumt som hade varit oåterkalleligt när Han visa sig och hjälpte mig tillrätta. Det var inte det minsta hallelujastämning över det mötet. Snarare fick det mig att förstå hur Petrus antagligen kännde sig när tuppen gol på långfredagens morgon.

Jag har inte valt att tro, lika lite som en narkoman som blir inlagd och avgiftad har "valt" att bli ren. Syndfullhet är som narkotikaberoende - man behöver hjälp för att bryta med det. På egen hand uppnår man inget.

Man behöver inte "ta ställning för Jesus". Jag tackar Honom för att Han av nåd allena tog ställning för mig och skänkte mig saliggörande tro.

Wednesday, February 14, 2007

Konservativ demokratisyn

Jag sitter i Miljönämnden i Mark, vilket är mycket roligt, inte minst tack vare Göte Nilsson. Han är engagerad, påläst och ideologiskt välskolad samt väldigt trevlig. Jag gillar Göte. Däremot gillar jag inte Götes idéer eftersom han är moderat. Dock ger vår gemensamma närvaro i nämnden upphov till stimulerande och klargörande debatt.

Här i Mark styr en socialistisk enhetsfront bestående av S+V i minoritet. Den borgerliga alliansen + Mp samt Mbp (en lokal Ny Demokrati-rest) har fler mandat men kan inte enas om styret. I MN har vi 3 mandat (S 2 och V 1) och motståndarna har 3+1 mandat. (De tre är Mp, C och M).

På dagens MN-möte debatterade vi demokratins vilkor. Närmare bestämt hade moderaten Göte föreslagit att nämnden skulle sluta med öppna möten (för närvarande har väljarna rätt att sitta med och lyssna på debatterna) samt att förvaltningen kunde rationalisera ärendebeskrivningarna genom att lämna mindre information i form av färre illustrerande diagram till ekonomirapporten.

Med andra ord - på principnivå - föreslog Moderaterna att besluten borde tas bakom stängda dörrar, helst utan föregående debatt!

Nå; den socialistiska enhetsfronten motsatte sig givetvis moderaternas förslag. I den socialistiska enhetsfronten tror vi på öppen och informerad debatt. Tillsammans med de två gröna borgerliga partierna - alltså Mp och C - röstade vi ner Moderaternas förslag.

Med klassisk begreppsbildning skapde vi en folkfront. En folkfront föreligger per definition när socialistiska/arbetare-partier (i detta fallet S och V) samarbetar med folkrörelsedemokratiska borgerliga partier, vilket i det här fallet innebar Mp och C. (Övriga svenska borgerliga partier - alltså KD, Fp och SD - är inte folkrörelsedemokratiska. De sistnämnda slipper vi dock här i Mark)

Det länder Mp och C till politisk heder att i valet mellan socialistisk demokratisyn kontra konservativ demokratisyn ställde de sig denna gång på det arbetande folkets sida. Gemensamt såg vi till att även i fortsättningen får medborgarna närvara vid de politiska besluten och att såväl medborgarna som deras representanter får tillgång till relevant fakta före beslut.

Leve folkfrontens proggresiva demokratisyn!

Monday, February 12, 2007

Dax för könsneutrala kyrkbröllop

En könsneutral äktenskapslagstiftning förefaller vara på G. Motsträviga är enligt uppgift endast det påstått kristna partiet KD.

Jag tar för givet att lagstiftningen går igenom. Statsmakten skall givetvis inte favorisera heterosexuella relationer framför homosexuella. Vad frågan nu gäller är hur vi skall få Svenska Kyrkan att bryta med det världsliga inflytandet (i form av den heteronormativa matrisen) och fullt ut praktisera Guds Ord - genom att likabehandla tvåsam kärlek.

Det brukar påstås, från semikatoliker av olika slag, att Bibeln är negativ till homosexualitet. Det stämmer - den är även negativ till äktenskap överhuvud taget för att nu inte tala om omgifte. Skriften påbjuder för övrigt att män skall (inte bör utan *skall*) gifta sig med sina bröders änkor. Allt detta är tids/kulturbestämda yttringar av Guds sanna Lag. Lagen (med stort L) är evig. Dess tillämpning är det inte - Lagen är till för människan och inte tvärt om.

Äktenskapets essens är att två människor älskar varandra och inför församlingen lovar varandra kärlek och sexuell exklusivitet ("trohet", med andra ord). Det är det som är äktenskapets Lag. Övriga regler är på intet vis evig Lag utan tidsbunden lag.

"Kristna har överallt och i alla tider tolkat Skriften som att homosexualitet är synd." Så brukar semikatoliker säga. Det stämmer möjligen men saknar betydelse. Gud är inte en Gud för de döda utan de för de levande. Att använda andra människor som auktoritet i teologiska samtal är att tillbe det mänskliga förnuftet - ett papistiskt gift som dödar tron.

Skriftens klara ord talar till oss alla - det är dax för könsneutrala kyrkbröllop!