Monday, February 12, 2007

Dax för könsneutrala kyrkbröllop

En könsneutral äktenskapslagstiftning förefaller vara på G. Motsträviga är enligt uppgift endast det påstått kristna partiet KD.

Jag tar för givet att lagstiftningen går igenom. Statsmakten skall givetvis inte favorisera heterosexuella relationer framför homosexuella. Vad frågan nu gäller är hur vi skall få Svenska Kyrkan att bryta med det världsliga inflytandet (i form av den heteronormativa matrisen) och fullt ut praktisera Guds Ord - genom att likabehandla tvåsam kärlek.

Det brukar påstås, från semikatoliker av olika slag, att Bibeln är negativ till homosexualitet. Det stämmer - den är även negativ till äktenskap överhuvud taget för att nu inte tala om omgifte. Skriften påbjuder för övrigt att män skall (inte bör utan *skall*) gifta sig med sina bröders änkor. Allt detta är tids/kulturbestämda yttringar av Guds sanna Lag. Lagen (med stort L) är evig. Dess tillämpning är det inte - Lagen är till för människan och inte tvärt om.

Äktenskapets essens är att två människor älskar varandra och inför församlingen lovar varandra kärlek och sexuell exklusivitet ("trohet", med andra ord). Det är det som är äktenskapets Lag. Övriga regler är på intet vis evig Lag utan tidsbunden lag.

"Kristna har överallt och i alla tider tolkat Skriften som att homosexualitet är synd." Så brukar semikatoliker säga. Det stämmer möjligen men saknar betydelse. Gud är inte en Gud för de döda utan de för de levande. Att använda andra människor som auktoritet i teologiska samtal är att tillbe det mänskliga förnuftet - ett papistiskt gift som dödar tron.

Skriftens klara ord talar till oss alla - det är dax för könsneutrala kyrkbröllop!

2 comments:

~Karin Långström Vinge~ said...

Hej!

Såg att du länkat till mig - ska kolla vidare på din blogg!

/Karin

Anonymous said...

Hej
Mikael. Jag förstår att du har Jens Orback som förebild om mosters häst och så vidare. Du vet.