Friday, February 16, 2007

Av nåd allena

En del av mina kristna syskon (syskon i symbolisk betydelse; jag har kristna "syskon" och socialistiska "kamrater") säger ibland att det "är viktigt att ta ställning för Jesus". Särskilt populärt är detta uttryck bland karismatiker och Livets Ord-liknande rörelser.

Med risk för att låta äppelkäck: jag har inte tagit ställning för Jesus - det är Han som tagit ställning för mig. Min tro - den tro som frälser - är inte resultatet av ett fritt val. Tvärtom: av nåd allena gjorde Kristus en som ville sin frälsning av en som inte ville den.

Det här är mer än nyanser och ordlekar, det är viktigt. Om den frälsande tron uppkommer till följd av eget val, då är frälsningen beroende av mänskliga gärningar och beslut. Gärningslära, med andra ord. Det är Gud som verkar tro i våra hjärtan, inte vi själva.

För mig var detta högst påtagligt. Jag var på väg att göra något verkligt dumt som hade varit oåterkalleligt när Han visa sig och hjälpte mig tillrätta. Det var inte det minsta hallelujastämning över det mötet. Snarare fick det mig att förstå hur Petrus antagligen kännde sig när tuppen gol på långfredagens morgon.

Jag har inte valt att tro, lika lite som en narkoman som blir inlagd och avgiftad har "valt" att bli ren. Syndfullhet är som narkotikaberoende - man behöver hjälp för att bryta med det. På egen hand uppnår man inget.

Man behöver inte "ta ställning för Jesus". Jag tackar Honom för att Han av nåd allena tog ställning för mig och skänkte mig saliggörande tro.

No comments: