Wednesday, February 14, 2007

Konservativ demokratisyn

Jag sitter i Miljönämnden i Mark, vilket är mycket roligt, inte minst tack vare Göte Nilsson. Han är engagerad, påläst och ideologiskt välskolad samt väldigt trevlig. Jag gillar Göte. Däremot gillar jag inte Götes idéer eftersom han är moderat. Dock ger vår gemensamma närvaro i nämnden upphov till stimulerande och klargörande debatt.

Här i Mark styr en socialistisk enhetsfront bestående av S+V i minoritet. Den borgerliga alliansen + Mp samt Mbp (en lokal Ny Demokrati-rest) har fler mandat men kan inte enas om styret. I MN har vi 3 mandat (S 2 och V 1) och motståndarna har 3+1 mandat. (De tre är Mp, C och M).

På dagens MN-möte debatterade vi demokratins vilkor. Närmare bestämt hade moderaten Göte föreslagit att nämnden skulle sluta med öppna möten (för närvarande har väljarna rätt att sitta med och lyssna på debatterna) samt att förvaltningen kunde rationalisera ärendebeskrivningarna genom att lämna mindre information i form av färre illustrerande diagram till ekonomirapporten.

Med andra ord - på principnivå - föreslog Moderaterna att besluten borde tas bakom stängda dörrar, helst utan föregående debatt!

Nå; den socialistiska enhetsfronten motsatte sig givetvis moderaternas förslag. I den socialistiska enhetsfronten tror vi på öppen och informerad debatt. Tillsammans med de två gröna borgerliga partierna - alltså Mp och C - röstade vi ner Moderaternas förslag.

Med klassisk begreppsbildning skapde vi en folkfront. En folkfront föreligger per definition när socialistiska/arbetare-partier (i detta fallet S och V) samarbetar med folkrörelsedemokratiska borgerliga partier, vilket i det här fallet innebar Mp och C. (Övriga svenska borgerliga partier - alltså KD, Fp och SD - är inte folkrörelsedemokratiska. De sistnämnda slipper vi dock här i Mark)

Det länder Mp och C till politisk heder att i valet mellan socialistisk demokratisyn kontra konservativ demokratisyn ställde de sig denna gång på det arbetande folkets sida. Gemensamt såg vi till att även i fortsättningen får medborgarna närvara vid de politiska besluten och att såväl medborgarna som deras representanter får tillgång till relevant fakta före beslut.

Leve folkfrontens proggresiva demokratisyn!

4 comments:

Mikael said...

Nu har jag länkat dig.

Erkänn att jag hittade en passande beskrivning...!

Mikael Åhman said...

Det har du rätt i... :-)

Jonas Ryberg said...

Jag blir så glad när du beskriver oss som en socialistiskt enhetsfront, allting låter helt enkelt bättre när du säger det!

Markus Holmquist said...

Hmm? jag fick gå tillbaka och titta i min almanacka och ta mig en funderare här? Var jag närvarande på detta möte eller var det februarimötet som jag fick avbryta pga bihåleinflammation och hög feber.

Låter oroande om jag INTE skulle ha röstat mot ett förslag att inskränka öppenheten på våra sammanträden. Jag har diskuterat frågan vid ett tillfälle med Göte och jag tycker att vi ska ha öppna möten men att nuvarande ordning inte är bra beroende på;

1) De flesta arbetar mellan kl 8:30-14, vem tar ledigt för att lyssna på miljönämnden?

2) Om vi har åhörare så får de endast yttra sig under frågestunden. Jag tycker att berörda borde få ställa frågor även till de tjänstemän som föredrar ärendet för nämnden så att de som är berörda förstår på vilken grund kontoret har bedömt ärendet.

Nu finns det ett koncensus beslut om att nuvarande mötesordning ska gälla på prov ett tag till och det får vi acceptera. Sen när den frågan blir aktuell igen hoppas jag att vi kan jobba med att öka öppenheten istället.