Friday, June 1, 2007

Bibeln är för könsneutrala äktenskap

DN Debatt går ett antal riksdagsledamöter från M, KD och C till storms mot en statlig utredning (SOU 2007:17) som förordar könsneutrala äktenskap. Deras argument är ”att äktenskapet i grunden är en institution som syftar till reproduktion”

Uppenbarligen har artikelförfattarna aldrig hört talas om kärlek. Den dag jag eventuellt gifter mig kommer det att vara för att jag älskar en annan människa – inte för att jag lider av någon okontrollerbar biologisk drift att skaffa barn. Väljer jag att eventuellt skaffa barn kommer barnet att ha ett egenvärde som människa – jag kommer inte att reducera barnet till ett medel för att säkerställa artens fortbestånd.

Saken är i själva verket mycket enkel:

Människor älskar varandra och vill ibland lova varandra evig kärlek och trohet. Barn mår bra av att växa upp i stabila och kärleksfulla relationer. Av dessa skäl finns äktenskapet.

Människor kan älska varandra oberoende av kön. Barn mår lika bra av att uppfostras av föräldrar som lever i en stabil och kärleksfull homosexuell relation som av att uppfostras av föräldrar som lever i en stabil och kärleksfull heterosexuell relation. Av dessa skäl bör äktenskapet vara könsneutralt.

Det är också Bibelns syn på saken:

I berättelsen om Rut – som finns i Gamla Testamentet – kan man läsa om kärleken mellan de två kvinnorna Rut och Noomi. Deras kärlek är stark, Rut säger till Noomi: ”Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt." (Rut 1:16)

Rut och Noomi kan dock inte skaffa barn på egen hand, trots att de gärna vill bli föräldrar. Hjälp finns dock att få: Boas – en man som Rut är bekant med sedan tidigare – är behjälplig med de biologiska aspekterna och Rut blir gravid och föder en son, Oved.

Omgivningen inser vad som skett: ”Noomi har fått en son.” (Rut 4:17). Enligt Bibeln har barnet, Oved, två föräldrar – de två kvinnorna Rut och Noomi.

Berättelsen om Rut och Noomi är en del av den mångtusenåriga kristna traditionen. Det är berättelsen om kärleken mellan två kvinnor och det är berättelsen om assisterad befruktning. Berättelsen om Rut och Noomi är berättelsen om könsneutra äktenskap.

Det är hög tid att förverkliga Skriftens Ord och Guds kärleksbud.
Gör äktenskapsbalken könsneutral. Bums!

52 comments:

Toppis said...

UH!

fy bubblan så bra!

Varför har jag inte hittat dig tidigare:-)?

Allt har kanske sin tid..

utan att fråga länkar jag. Du får säga ifrån om det inte är ok.

Tack för ett bra inlägg!

Värme från toppis

rikard said...

Lysande inlägg mikael. Kände inte till att det fanns passager av denna typ i bibeln. Är det här passager som präster som fördommer homosexualitet inte nämner eller bara ignorerar?

Ja säga vad man vill om fp men det är ju bra att de inte också fördömde könsneutrala äktenskap i denna artikel. Vilken samhällsyn förordar allians för Sverige.. Dom skulle ju frälsa oss alla och bygga ett nytt modernt Sverige.

Man kan ju fundera på om inte merparten av allians för Sverige har en gammaldags syn. Lite konfunderad över att C och M födömer dock. Det finns exempelvis ett nätverk för homo och bi sexiuell moderater som heter öppna moderater.

Nineve said...

Ska man föra en argumentation så bör man hålla sig till sanningen. Noomi var Ruts svärmor, efter det att Noomis son, Ruts man dött gifte Rut om sig med Boas

Mikael Åhman said...

nineve:

Läser man Skriften som den står - då är det faktiskt uppenbart att Rut och Noomi älskar varandra och har en kärleksrelation. Enda möjliga tolkningen av Ruts mycket starka kärleksförklaring till Noomi är att Rut och Noomi har en kärleksrelation.

Det framgår mycket riktigt av Skriften att Rut och Noomi träffades till följd av att Rut gifte sig med Kiljon som sedermera dog. Än sedan? Efter Kiljons frånfälle bor Rut kvar hos Noomi, och det är uppenbart av Skriftens egna Ord att orsken till detta är att Rut och Noomi hade utvecklat en självständig kärleksrelation. Med dagens språkbruk skulle - möjligen - Rut sägas vara bisexuell, men det ändrar inte faktum - av Skriften framgår att Rut och Noomi var ett kärlekspar i en homosexuell relation.

Det stämmer mycket riktigt att Rut juridiskt gifter sig med Boas. Det framgår också av Rut 4:10 att orsaken till detta äktenskap är att Boas skall vara behjälplig med att avla en son.

Återigen - Skriftens Ord är entydiga: När Rut föder Oved är reaktionen att Noomi fått en son. Detta är bara begripligt om Rut och Noomi är ett kärlekspar med föräldraansvar för Oved.

Hur man kommer fram till något annat är för mig helt obegripligt. Jag läser Skriften som den står, och vad det står är att Rut och Noomi hade en homosexuell relation, inklusive föräldraansvaret för Oved - farfar till Kung David och förfader till Jesus.

Kang said...

Jag blir så trött att jag somnar över sådana där artiklar men egentligen skulle man väl bli förbannad över att sveriges största dagstidning upplåter sin debattsida till sådan skit.

Häpp på dig som inte somnar och inte bara gnäller!

Björn said...

och vår vän signaturen Ninneve som ständigt dyker upp till fundamentalismens och des enfalds försvar.

Särskilt mån är hon att försvara Livets Ord och Ulf Ekman men förnekar ständigt sin sammanknytning till sekten Livets Ord :-)

En person som vill lyfta fram fundamentalism till norm har ingen trovärdighet.

Nineve said...

Mikael Åhman du uppvisar tidstypiskt sexuell fixering....kärlek är inte samma sak som sex, att älska någon är inte samma sak som att ha en sexuell realtion, dragning eller intresse av någon.

Läs hela Ruts bok..specielt kapitell 4:a, enligt de rådande lagar och sociala skyddsnäten räknades Boas och Ruts barn som Elimeleks barn, försörjare till Noomi "Rut, den dödes hustru, för att uppväcka den dödes namn över hans arvslott", då Boas och Noomi var släkt och Noomi stod utan barn.

Björn jag är svensk kyrklig.

Nineve said...

mikael både socialt och lagligt blir altså Boas och Ruts barn Noomis barnbarn...Nomis son...orden son och dotter används oavsett hur många släktled det handlar om....som i "Jesus Davids son"...det betyder inte att David hade ihop det med vare sig Maria eller Josef.

Mikael Åhman said...

nineve:

Det enda "tidstypiska" i den här diskusionen är din och det moderna samhällets ovilja att erkänna förekomsten av homosexualitet i Skriften. Det är beklagligt när kristna syskon gör våld på Skriftens Ord för att bättre passa in med Världens tankar i form av motstånd mot homosexualitet.

Läs Ordet som det står - utan antihomosexuella glasögon, utan sexualfientlighet över huvud taget, utan att låta Världen i form av den heterosexuella matrisen påverka förståelsen av texten.

Det framgår av texten - om man läser hela Rut - att Boas fungerar som surogatfar, eller fysisk inseminator. Varje läsning av Rur utan homosexfientlig förförståelse visar klart att Rurt och Boas är ett kärlekspar.

Dina försök att omtolka Skriften mot dess tydliga Ord är inte trovärdiga. "Noomi har fått en son" är vad folket säger - eftersom Noomi just fått en son, Oved. Oved har två föräldrar - Rut och Noomi.

Varje annan tolkning av Skriften förutsätter att man sätter på sig Världens glasögon och utgår från något som Världen påstår eller värdesätter. Exwempelvis att det skulle vara något 'fel' eller 'syndigt' med homosexualitet.

Mikael Åhman said...

RÄTTELSE

Tredje stycket sista meningen i förra inlägget skall givetvis se ut så här:

Varje läsning av Rut utan homosexfientlig förförståelse visar klart att Rut och Noomi är ett kärlekspar.

Nineve said...

Mikael att älska varandra har ingenting med sexualitet att göra....förhoppningsvis har inte du heller en sexuell dragning eller sexuell relation till alla du älskar. Att du älskar människor du inte har en sexuell relation till betyder inte att du är homofientlig...inte heller är de som menar att alla dina kärleksrelationer inte är sexuella homofientliga.

Nineve said...

mikael och menar du att "noomi har fått en son" betyder att Noomi var mamma till Oved....så kan du flera kapitell tidigare läsa att Noomi kallar Rut för "dotter"....vilket gör dina tankegångar om en sexuell relation mellan Noomi och Rut ännu mer absurd.

Mikael Åhman said...

Nineve - jag vet också att det finns olika sätt att älska varandra. Men du anför inga Skriftord för din märkliga tolkning av berättelsen om Rur och Noomi.

Återigen: Det Rut säger till Noomi är följande: ”Dit du går, går också jag, och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör, vill jag dö och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst - endast döden skall skilja oss åt." (Rut 1:16)

Det är inget en person säger till en kär vän eller en person man rent allmänt älskar som människa - det är en oerhört stark kärleksförklaring, någor man säger till den person man älskar inom en kärleksrelation. "Endast döden skall skilja oss åt" - det finns en orsak till att just den formuleringen ingår i många vigselakter... Jag läser bara vad Skriften säger!

Att Noomi kallar Rut för 'dotter' är inte märkligare än att min pappa ibland omnämner min mamma som - mamma. Det är ett vedertaget familijärt språkbruk, då som nu.

Vad som däremot är relevant är att Skriften klart utsäger att Boas ingick ett formellt äktenskap med Rut för att kunna hjälpa Rut och Noomi att få barn..

Vilket de också fick - Oved, farfar till David och förfader till Jesus.

Nineve said...

Tycker du har en sjuk sexualiserad syn på kärlek....det är inte bara Rut som älskar sin svärmor utan även Guds bud att man ska hysa en sådan kärlek även för sina fiender.

Kristna har i alla tider på samma sätt fått överge sin släkt, sitt land för att följa Gud....det har ingenting med sexualitet att göra utan om kärleken till Gud och till andra människor.

Mattias Agnesund said...

Kan hålla med en del tidigare talare om att texten inte explicit säger att Rut och Noomi hade en sexuell relation (hur tystnaden på den punkten ska tolkas är en annan sak), men berättelsen är ju ändå en intressant motvikt till det "kristna" kärnfamiljsidealet.

rikard said...

Ja lägger nu i debatten som icke kristen och icke bibelkunnig men i all fall. I sak är som socialdemokrat för hbt personers rättigheter i samhället.

Samtidigt som känns det som att det citatet du anger mikael lämmnar utrymmer för olika tolkingar. Visst är det en klar avvikelse mot biblen och i övrigt och kan mycket väl vara en förtäckt homoseuxell kärleksförklaring.

Samtidgt kan det röra sig om plantonisk kärlek mellan två heterosexuella kivnnor.

Det finns ju de heterosexuella kvinnor är lika nära sin vänner som om de vore deras biologiska systrar eller makar.

Nu säger jag inte att denna typ av platonisk kärlek även kan förekomma mellan två heterosexuella män också men det är oftast inte lika tydlig och mer tabubelagd.

Mikael Åhman said...

Mattias och Rikard:

Visst går det att läsa Rut utan att blanda in sexuell kärlek mellan Rut och Noomi. Nineve lyckas ju med det...

Men som jag ser det blir det märkligt att tolka tystnaden som "platonisk kärler", dels med tanke på den mycket starka kärleksförklaringen, dels eftersom vi aldrig, eller i vart fall mycket sällan, tolkar tystnaden på det viset när kärleken gäller en relation mellan man och kvinna.

Vill man tolka tystnaden olika i homo-, respektive heterosexuella relationer måste man förutsätta det som skall bevisas - nämligen att Bibeln är mot homosexualitet. Vilket jag menar att Bibeln inte är...

Anonymous said...

Bara ett svin som älskar lögnen skriver sådan dynga. Satan själv alltså.

Anonymous said...

Åhman läser selektivt in sin moderna och dekadenta vänster-sosse tolkning i en antik urkund. Bara det faktumet är absurt i sig.

Ingen distans finns heller till vad samma urkund i övrigt säger om saken. Först skulle Gud fördöma en viss företeelse, sedan bejaka det.

Mikael Åhman borde läsa Rom.1:18-32. Kanske tillhör han själv kategorin "prisgivna".

I alla fall är det uppenbart vilken "gud" han tjänar, dvs denna världens gud, satan. Och förmodligen kommer detta inlägg att förhärda hans onda hårda hjärta ännu mer.

Du är på väg till helvetet med dina lögner och ditt hat mot Gud. Ha en trevlig dag, svin.

planerare said...

Din förståelse för den judiska historen är i mitt tycke begränsad. För det första att Noomi och Rut har en sexuell relation är taget ur luften. Det citat om Ruts trohet mot Noomi är i grund och botten en trohet mot hennes avlidne man. Männen i den judiska traditionen var trogen mot sina familjemedlemmar ända tills döden skiljde dem åt. I och med att Noomi inte hade några söner eller man så var hennes enda motsvarighet svärdöttrarna. Men de hade i sin tur inte det rättmätiga ansvaret, men Rut håller sin trohet mot sin avlidne man som i detta fall blir Noomi. Hon är inte tvingad till det men gör det frivilligt.

Genom att säga att Noomi har fått en son, via Boas säd, anser du att det styrker Noomis och Ruts förhållande. Återigen fel. Om inte en kvinna kunde få barn pga ofruktsamhet kunde hon låta tex en tjänarinna träda in som ställföreträdare och ändå räkna det som sin avkomling. Rut blir alltså Noomis ställföreträdare för en avkomling men det innebär inte att de hade en sexuell eller kärleksrelation mellan varandra. Ta tex Abraham, Sara och Hagar. Sara och Hagar hade de en kärleksrelation? Nej. Men Hagar fick vara ställföreträdare för Sara för att få en avkomling som Sara kunde räkna som sin egen.
Det samma gäller för Jakob och Rakel. Rakels ofruktsamhet gör att Bilha får bli hennes ställföreträdare. Rakel säger tom att "Gud har skaffat mig rätt och gett mig en son" när Bilha föder sonen.
Jag anser att du har fel utifrån avsnittet med Noomi och Rut. Däremot skulle avsnittet med David och Jonatan kanske vara underlag för en prövning (även om både judisk och romersk krigstradition innebär större trohet mot varandra än sin egen hustru och omtalades i form av kärlek utan att för den skull innebära det som vi menar med kärlek, utan en i våra tycken extrem trohet mot stat/kung osv) om homosexuell kärlek.

Anonymous said...

[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Codes[/url] gives you a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-money-maker/]Club Penguin Money Maker[/url] that permits you to gain a lot of coins in Club Penguin.
[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Cheats[/url] also provides you with [url=http://cpcheat.org/club-penguin-trackers/]Club Penguin Trackers[/url] such as a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-aunt-arctic-tracker/]Club Penguin Aunt Arctic Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-cadence-tracker/]Club Penguin Cadence Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-gary-tracker/]Club Penguin Gary Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-band-tracker/]Club Penguin Band Tracker[/url], a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-rockhopper-tracker/]Club Penguin Rockhopper Tracker[/url], and a [url=http://cpcheat.org/club-penguin-sensei-tracker/]Club Penguin Sensei Tracker[/url].
Last,[url=http://cpcheat.org/]Club Penguin[/url] provides you with [url=http://cpcheat.org/club-penguin-bots/]Club Penguin Bots[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Mission Cheats[/url] and [url=http://cpcheat.org/]Club Penguin Coin Cheats[/url]

Anonymous said...

looking representing ed drugs? [url=http://www.cahv.org]buy viagra online [/url]and charge out of sprung shipping at http://www.cahv.org . another good place to [url=http://www.kiosknews.org]buy viagra online[/url] is www.kiosknews.org .

Anonymous said...

like gambling? love las vegas? scrutiny the all firsthand [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with on the other side of 75 all the crack manumit [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and spider's web in from literatim lettuce with our $400 cost-free bonus.
we comprise even-handed diplomatic games then the superannuated online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net! few more free casino games and free [url=http://www.2010-world-cup.info]casino bonus[/url] you can find at the 2 new [url=http://www.buy-cheap-computers.info]casino[/url] guides : www.2010-world-cup.info and www.buy-cheap-computers.info .

Anonymous said...

Hi everyone! I do not know where to begin but hope this site will be useful for me.
Hope to receive some help from you if I will have any quesitons.
Thanks and good luck everyone! ;)

Anonymous said...

Hi,
We are representing Hair Loss news. We manage a lot of web sites, and we found your website trought the net. We are wondering if you need to exchange links with us. Actualy we are searching for links to our web sites, if you're interested please visit our site, on the right menu you may find the list link, there you can submit your internet site and exchange links with us...
Our website pages are excellent ranked, and they'll be better in the following days...
Thank you, and I'm sorry if i put the information in a wrong place, that because I could not find the contact link..
Best regards
Keepingmyhair Staff.
[url=http://www.keepingmyhair.com/]Hair loss news[/url]

Anonymous said...

[url=http://www.webjam.com/buyreductilonline] Buy reductil online
http://www.webjam.com/buyreductilonline

Anonymous said...

The French gourmet cheese Bleu d'Auvergne has a wonderful aroma, a rich taste; the saltiness increases with the incidence of veining. The overall flavor is piquant but not overly sharp. Bleu d'Auvergne started life as an imitation of Roquefort, using cow's milk in place of sheep's milk. Legend has it that a peasant, around 1845, decided to inject his cheese with a blue mold that he found growing on his left-over bread (the motto being, waste not, want not). And thus, the gourmet cheese Bleu d'Auvergne was born. This French gourmet blue cheese comes from the region of Auvergne and the cheese is made from milk of Salers and Aubrac cows. The rind is very thin and so the cheese is usually wrapped in foil. The cheese is rich and creamy with a pale yellow color and scattered holes and well-defined greenish-blue veining. We cut and wrap this cheese in wedge of 8 ounces and 1 pound.

buy fresh blue cheese

[url=http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx]buy fresh blue cheese[/url]

http://riderx.info/members/buy_5F00_fresh_5F00_blue_5F00_cheese.aspx

Anonymous said...

Hello,
I have developed a new clean web 2.0 wordpress theme.

Has 2 colours silver and blue, has custom header(colour or image).
I am curently working on it, so if you have suggestions let me know.

You can view live demo and download from here www.getbelle.com
If you found bug reports or you have suggestions pm me.
Wish you a happing using.

many thanks to [url=http://www.usainstantpayday.com/]USAInstantPayDay.com[/url] for paying the hosting and developement of the theme

Jamireorali

Anonymous said...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anonymous said...

megan fox site, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187756]fake megan fox caption[/url] megan fox vidoes
kim kardashiian naked, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187768]kim kardashian free online[/url] kim kardashian in the water
american girl taylor swift lyrics, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187772]taylor swift on justin bieber[/url] kanye west beyonce is the greatest taylor swift
dress up hannah montana, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187786]hannah montana tickets o2 arena[/url] hannah montana sweatshirt
harry potter emma watson and rupert grint, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187792]the wizarding world of harry potter[/url] harry potter and the goblet of fire walkthrough
distance from cruise terminal in st. maarten to maho beach, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187798]tom cruise scientology[/url] list tom cruise movies
justin bieber answers questions, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187812]justin bieber real name[/url] justin bieber pictuers
britney spears and kevin-f sex tape, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/187814]britney spears bath naked[/url] britney spears sex video free
megan fox boobies, [url=http://discuss.tigweb.org/thread/175542]megan fox super[/url] megan fix

Anonymous said...

Really entertaining website.

Scandinavian optimization adviser providing low cost all-inclusive service (sokoptimering).
[url=http://www.smotop.se]Sokoptimering[/url]
http://www.smotop.se/smotopbloggen/

Anonymous said...

[url=http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20] coleman roadtrip grill
http://astore.amazon.com/colemanroadtripgrill08-20

Anonymous said...

Do you think the best way to get the cheapest plane tickets is by calling the airline? Or, do you scan through hundreds of websites provided by search engines to find low airfare tickets? Maybe you hope to find cheap airfare in the local newspaper's travel section.
Finding cheap airline tickets can be one of the most frustrating experiences that most of us learn very quickly. Of course, most people eventually give up after spending hours scanning websites that offer virtually the same flight schedules and pricing. People purchase what they believe is the cheapest plane ticket, only to find their neighbor paid just a third of what they did!

Unless you understand the concept of of how airlines set prices, all the searching in the world won't provide the cheapest airline ticket prices. The following information will give you a guide to follow, as you wander through the maze searching for cheap airfare.

Understand how prices are set by airlines! Air ticket pricing is complex and unpredictable, and driven by competition, demand, and inventory. Airlines call this "yield management."

Competition is the beast behind the cheapest plane tickets. All major airlines utilize central reservation systems (owned by various airlines) to fill available seats. The systems are known as Apollo, Sabre, WorldSpan and Galileo. Prices are based on demand, and if some flights are selling well, the price will increase. If the flight is unpopular and has very little demand, the fare is lowered in hope of attracting consumers. In short, fares and inventory change every minute of every day!

Finding the cheapest plane tickets is difficult because travel agents and Internet websites use the central reservation systems that are updated periodically throughout the day. The reason why different searches come up with different results is because the systems are not updated at the same times. And, each system may use different algorithms when searching for low airfare tickets, which can provide a variety of ticket prices .

[url=http://cheapairtickets.qarri.com/]Tips and tricks for cheap air tickets[/url]

Anonymous said...

check out the new free [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino games[/url] at the all new www.casinolasvegass.com, the most trusted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casinos[/url] on the web! enjoy our [url=http://www.casinolasvegass.com/download.html]free casino software download[/url] and win money.
you can also check other [url=http://sites.google.com/site/onlinecasinogames2010/]online casinos[/url] and [url=http://www.bayareacorkboard.com/]poker room[/url] at this [url=http://www.buy-cheap-computers.info/]casino[/url] sites with 100's of [url=http://www.place-a-bet.net/]free casino games[/url]. for new gamblers you can visit this [url=http://www.2010-world-cup.info]online casino[/url].

Anonymous said...

if you guys desideratum to underhanded [url=http://www.generic4you.com]viagra[/url] online you can do it at www.generic4you.com, the most trusted viagra drugstore advance of generic drugs.
you can collide with into uncover drugs like [url=http://www.generic4you.com/Sildenafil_Citrate_Viagra-p2.html]viagra[/url], [url=http://www.generic4you.com/Tadalafil-p1.html]cialis[/url], [url=http://www.generic4you.com/VardenafilLevitra-p3.html]levitra[/url] and more at www.rxpillsmd.net, the chief [url=http://www.rxpillsmd.net]viagra[/url] informant on the web. well another great [url=http://www.i-buy-viagra.com]viagra[/url] pharmacy you can find at www.i-buy-viagra.com

Anonymous said...

You have to visit [url=http://www.eroticwebcams.net]www.EroticWebCams.net[/url] if you want to view the best adult webcams.

Anonymous said...

[url=http://grou.ps/reductil] Buy reductil online
http://grou.ps/reductil
Buy reductil online

Anonymous said...

Attraction casinos? make sure of this new [url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url] head and play online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also scrutinize our up to date [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] orientate at http://freecasinogames2010.webs.com and overcome real incredibly off !
another late-model [url=http://www.ttittancasino.com]casino spiele[/url] plot is www.ttittancasino.com , for german gamblers, make philanthropic online casino bonus.

Anonymous said...

Infatuation casinos? go over this inexperienced [url=http://www.realcazinoz.com]free casino[/url] games. director and play online casino games like slots, blackjack, roulette, baccarat and more at www.realcazinoz.com .
you can also retard our late [url=http://freecasinogames2010.webs.com]casino[/url] control at http://freecasinogames2010.webs.com and overwhelm true tangled currency !
another supplementary [url=http://www.ttittancasino.com]casino[/url] spiele machination is www.ttittancasino.com , during german gamblers, get philanthropic online casino bonus.

Anonymous said...

Hey, Good morning.
I love www.blogger.com because I learned a lot here. Now it's time for me to pay back.
Why I want to post this guide on this of www.blogger.com is to help people solve the same problem.
Please contact me if it is unacceptable here.
Here is the guide, wish it would help you.

How to use Snagit to recording video with audio
Snagit can not only capture images but that you can also record a Video with Audio. It keeps getting better and better always one step ahead of all the Screen Capture Software out there.
Some users asked that whenever they record a video from player, website or application, why the audio is missing once playing the videos on the editor or players.
I encountered the same problem but I soon discovered how easy it is to fix the problem and make it work. I will share with you the steps below. Although it may look long winded don't give up, if you follow the instructions step by step, it is very easy to solve this problem.
How to record a video with audio by Snagit :
Click on the Light Blue Round button with an arrow beside the Capture button and choose Video Capture. See image above.
Make sure that under the Options area, the Microphone icon is lighted.
Now click on the tab Output with an image written "None Selected", then go to "Properties" on Audio options, make sure that the Audio capture device is set to your sound card, click Apply and OK.
Now we proceed to configuring the recording input in your Window Record Control.
Go to Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio tab. In Sound recording area, make sure that your sound card is set as the Default Device, click Apply then OK.
Now, under the Sound recording area, click on the Volume button, this will open the Record Control box. Once there, choose Options > then Properties.
Put a check on the box beside the following options: Stereo Mix, Mono Mix, What you hear, Mixer, Wave out mix and Wave in, then click OK.
Back to Record Control box, put a check on the Select button corresponding to each property that you checked earlier, then close the box.
Ok, now you can make it record video with audio. If you follow these steps and it fails, you may need to update your sound card. Alternatively you may own an older version of Snagit that needs upgrading to the latest version Snagit 9.0 .
However please note that this feature is only a small subset of the powerful screen recording and editing capability of Camtasia Studio . Camtasia Studio will allow you to record, edit, annotate and produce videos in all of the standard multi-media formats. It uses an optimized screen capture codec so the resulting files are small and highly compressed.


Resource:
[url=http://www.topvideoconverter.com/mov-converter/]convert mov video[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/photo-editing-software/]photo editing software[/url]
[url=http://www.dvd-to-avi-converter.net]DVD to AVI Converter[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/zen-video-converter/]Zen Video Converter[/url]
[url=http://www.topvideoconverter.com/mkv-converter/]convert mkv video[/url]

Anonymous said...

lost your money at the [url=http://www.realcazinoz.com]casino[/url] ?over 21 and looking where to [url=http://www.generic4you.com]buy viagra online[/url]? or even how to buy [url=http://www.avi.vg]adult toys[/url]? well you can try this websites and [url=http://www.medical-250.biz]buy viagra[/url]. [url=http://www.generic4you.com]sildenafil[/url] and [url=http://www.generic4you.com]generic viagra[/url] online. you can also buy [url=http://www.generik4u.com]viagra[/url] online.
so for [url=http://www.avi.vg]sex toys[/url] and [url=http://www.ewgpresents.com]viagra online[/url] check us ! for great [url=http://www.cahv.org]viagra[/url] deals check us now!

Anonymous said...

Playing bingo needs more than luck or skills and techniques, contrary to what most believe. Bingo, just like any game of chance, comes with rules and regulations that players should observe. Being a player comes with responsibilities and etiquette.

Winning the Game

The moment you figured out you won, you must immediately yell BINGO, and it should be loud enough for the floor walker to hear. The pot money shall be given to the winner once their winning card is confirmed. Well, in winning or once you know you just won, the most important thing is that you shout the winning word BEFORE the time elapses. If the game proceeds and the next number is mentioned and you failed to shout "Bingo", your winning card is disqualified. Therefore, this is the rule you must know.

There may be cases when there are two winners, and in this case the pot money shall be divided equally among the winners. Supposing there are two winning cards, the two winners will share half the prize money.

Bingo Game Rules

Bingo rules are basically the same no matter in which Online Bingo hall you play. But still it's good if you know these rules by heart. If it is your first try, then ask for handouts and inquire from pros regarding the game rules. Nonetheless, the ideal thing to do if you have questions is to ask the floor walker and not the person seated beside you. You should clarify things and doubts before the game starts because asking too many questions as the game proceeds could well distract you. This guideline also applies to those who are newcomers at casinos, those who play roulette for the first time.

Bingo halls demand an age limit of 18 years old. If you are below this age, you are prohibited to play. Some bingo houses ban alcohol inside, so players aren't supposed to take liquor nor drink it inside the venue. Smoking may also be restricted inside the venue, as there are designated smoking sections.

Take note that some Bingo houses don't allow food but some do, so it basically depends on the venue. Policies vary among different venues. For instance, some bingo halls allow reservation of cards, while others don't allow it. Some allow people to leave the venue in the middle of the game, others forbid it. But there are general policies observed in all bingo houses, such as disqualification of tampered bingo cards. There is no way you can get away with a tampered card because the walkers are adept at identifying authentic cards from tampered ones. You could be banned from a bingo establishment if proven liable of tampering a card. Hence, you should play honestly.

Interestingly, some venues offer special bingo games for kids although some halls don't allow players to have companions while playing. Suppose you bring kids with you, don't let them run around the venue and bother other gamers. They should behave well whilst you play and the game proceeds. Play quietly and don't recite the numbers you desperately want to come off because you'll be much of a disturbance if you do. Decorous playing is expectant of all players, even those who play roulette at casinos. Also, having a valid identification is important because you don't know you might win and need to present credentials.

More Online Bingo Info at Bingo Snooper Visit Now http://www.bingosnooper.com

Viagra said...

Människor älskar varandra och vill ibland lova varandra evig kärlek och trohet. Barn mår bra av att växa upp i stabila och kärleksfulla relationer. Av dessa skäl finns äktenskapet

Anonymous said...

feltVeity

[url=http://healthplusrx.com/rickets-osteomalacia]rickets osteomalacia[/url] SexodeTer

Anonymous said...

Greeting I am Minister of Fraudulently Affairs, BlackSunEmpire , administration - I am very sorry if I placed topic in wrong forum part

infraud blog top podcasts at today

http://infraud.blogspot.com

PS- cashout drops, plastic , holograms, carder fraud forum, selling dumps, cashout dumps , atm fraud, cvv hacker forum, money mule

Anonymous said...

mmesOEG - hallo guys :D

http://spamerus.info

Anonymous said...

where can i order xanax online buy cheap 2mg xanax - xanax on urine drug screen

Anonymous said...

[b][url=http://www.uggsclearanceonline.co.uk/]www.uggsclearanceonline.co.uk[/url][/b] carrying groom look of Chan Chao outfits line archery ceremony: a shot two arrows, the arrows of heaven and earth. The a few arrows moves, lady! Wander the red carpet, accompanied through the painter-poet visits for the Yasukuni mothers and fathers. Salute to the conclusion, the groom Head York Phoenix bun putting on Xiapei the bride shyly checked out the groom.

[b][url=http://www.uggukwebsite.co.uk/]ugg uk sale[/url][/b] jacobrtaylor and his father shot great images exhibiting the effects of around 20 inches of snow in Highlands Ranch, Colorado. They don't just photographed the garden home furniture, but in addition showed their footprints and put a ruler in the snow for added worth. Kudos to jacobrtaylor for exhibiting us the indications of the time..

[b][url=http://www.louisvuittonwebsite.co.uk/]louis vuitton handbags[/url][/b] Gucci will be the model that is definitely well-known with regards to serving it truly is shoppers one hundred % satisfactions. You should buy on the net and/or by going to retailer shops almost anything which include give bags, getaway bags, footwear, components and jewelry. Gucci assortment is available for each of people men ladies with mad range with most recent forms.

[b][url=http://www.uggukwebsite.co.uk/]www.uggukwebsite.co.uk[/url][/b] One more issue to think about when composing enterprise weblog posts will be to retain your posts informational. The greater excellent information you present to readers, the greater normally they can take a look at your blog site. Also, by putting up routinely your viewers will get to know the plan and have a tendency to pay a visit to your blog on a regular basis as a consequence of it..

[b][url=http://www.toplouisvuittonhandbags.co.uk/]louis vuitton handbags[/url][/b] You can come to the customer's residence (or they to the dwelling) and you also could charge on the half-hourly or hourly basis. 9. Creating World wide web Internet sites - If you are creative and technically minded, there's an awesome possibility available right now producing world wide web sites for modest enterprises.

Anonymous said...

Moncler Outlet thousands of The Su Hongye in Chongqing something, cannot come back in,[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet[/url] wrote that the daughter decide, as long as she said [url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet[/url] the study. the foreign flavor of the new individuals are very against [url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler coats[/url] the old pick auspicious day for marriage, advocates pick ocean life. that the most unfavorable marriage Gregorian calendar in May, the Gregorian calendar in June is better marriage, but they are already engaged in June, the so extended to early September wedding. It is stated too much attention to date,Monday 23 is a good day for marriage, especially on Wednesday; 4,561 days like a bad day, the result is that they pick on Wednesday smiles: should have been that guy to leave Yuen Long Cao tricks. Mei smiles: short, you hate the ecu students, pattern names up. Chosen to get married that Moncler Outlet Wednesday, the elements is like summer, hot interest. The way in which I wanted, Jiao days Fortunately, today I did not do groom. The church was air-conditioned, Ts wearing a black wool dress, too busy sweating, I believe he white collar having a ring, to obtain another yellow sweat soaked and soft. I afraid the entire of his plump body In Khan, how a candle right into a pool of oil. Miss Su is also tight ugly. fall into line at the wedding, the bride and groom smiling face, no expression of Ku Buchu, all unlike the dry wedding, but rather no, this is not on the scaffold, is really a, is, like Moncler Boots a public place of pickpockets signs with punishing those hardened criminals hard. I happen to think that I own wedding ceremony, under those a large number of Kui Kui also like to become inevitable cracked pickpockets. That helped me realize the type of joyful, smiling faces of happy wedding pictures were never come to. find! Great find! I'm interested in would be to see how you like her the same day. avoided her not to see, just say a few words with Miss Tang - chien hop heavy heart that, like truck unloading the parcel the following smash gravitropic only strange Xinmei will not hear - would be a bridesmaid your day, saw me and Moncler Scarf inquired about to not fight, said the ceremony complete line, we sprinkle colored paper Fou new body, when, in support of I will not have hands, afraid which i take the opportunity to throw hand grenades, nitrate sulfuric acid spill. She asked me in the future plans, I told her to visit Sanlv University. I think she may not wish to hear your company name, so I did not mention a thing you.

more information you can go to http://www.giubbotti-moncleroutlet.com

[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet woodbury[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler online shop[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler shop online[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]discount moncler[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet ny[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler kids[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler outlet usa[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler jackets for men[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler vest[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler gamme bleu[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler online store[/url]
[url=http://www.giubbotti-moncleroutlet.com/]moncler polo[/url]

Anonymous said...


[url=http://shenenmaoyis.devhub.com/][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyiss.altervista.org/sacs-de-voyage-quel-genre-de-sac-vous-convient/][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://www.shenenmaoyis.350.com/][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://shensacen.webnode.cn/][b]sac longchamp[/b][/url]
[url=http://shenenmaoyi.freeblog.hu/][b]sac longchamp[/b][/url]

Anonymous said...

I became actual or else of an imagined stuffed
bunny rabbit but I stockpiled that quality the garage to shoes your spankin' new Boodle city vehicle Personalized Labels onto your windshield but and then...

Also visit my blog post - Stickers

Anonymous said...

if you are having a hard time finding some free psn codes
then you need to go to [url=http://psngenerator.info]Psn Generator[/url]