Thursday, May 31, 2007

Feministiska reformer i Mark

Häromdagen – tisdagen 28/5 – beslöt kommunstyrelsen i Mark att erbjuda gymnasieeleverna utbildning i feministiskt självförsvar. Utbildningen kommer, om förslaget antas av fullmäktige (vilket allt talat för att det gör) inom kort att ingå i den valbara kursen Livskunskap.

De rådande patriarkala samhällsnormerna leder till att kvinnor får sitt självförtroende underminerat från födseln och framåt. Män lär sig att det är möjligt och nästan lite häftigt att utsätta kvinnor för olika sexuella övergrepp. Även de kvinor som inte själva utsätts för övergrepp tvingas därför leva i en värld där risken för övergrepp är en realitet. Härigenom begränsas alla kvinnors valfrihet och livsutrymme. För att bryta denna patriarkala maktordning behöver samhället ta ett aktivt ansvar och skapa förutsättningar för kvinnor att själva försvara sina rättigheter och sin värdighet.Lisa Dahlberg – en lila reformist


Feministiskt självförsvar handlar om att bryta könsmaktsordningen genom att lära tjejer att deras kroppar och integritet är värda att försvara. Det handlar om att ge tjejer förutsättningar och trygget att med styrka och auktoritet säga Nej på ett sätt som respekteras, och att som en yttersta åtgärd själva se till att det nejet respekteras. Detta är självklara rättigheter som tjejer idag berövas av det patriarkala samhället.

Socialdemokratena och Vänsterpartiet i Mark har gemensamt krävt att feministiskt självförsvar skall ingå i gymnasieutbildningen, och nu har denna reform alltså blivit verklighet. Utbildningsnämnden i Mark – under ledning av socialdemokraten Lisa Dahlberg – kommer att se till att feministiskt självförsvar snarast möjligt ingår i den valbara kursen Livskunskap. Härigenom kommer det patriarkala förtrycket att försvagas, och Mark blir en kommun där inte bara män, utan även kvinnor räknas...

Marks kommun – en feministisk bastion!

No comments: