Monday, May 21, 2007

Bra, Kommunal!

Svenska kommunalarbetareförbundet är en fackförening, och som sådan syftar den till att upphäva konkurensen arbetare emellan. Kommunals medlemmar har på sina kongresser konkretiserat och utvecklat detta sitt syfte i stadgarna genom att fastslå att kommunal skall ”verka för en samhällsutveckling på demokratisk socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet.”

Föreningsfrihet – för den som till äventyrs inte visste det – innebär att människor har rätt att bilda vilka föreningar de vill, med vilka syften de vill och med vilka kriterier för medlemskap de vill. Samt, givetvis, rätten att utesluta medlemmar som agerar illojalt eller motverkar föreningens grundläggande syfte.

Rätten för föreningar att utesluta illoja medlemmar är i själva verket en förutsättning för föreningsfriheten. I annat fall skulle illasinnade krafter alltid kunna mullvada sig in i en förening med det enda syftet att lamslå och skada föreningens verksammhet.

Möjligheten att utesluta illojala medlemmar används nu av Svenska kommunalarbetareförbundet för att utesluta en i Varberg boende Sverigedemokrat. Utmärkt! Sverigedemokraterna är ett parti som motverkar den demokratiska socialismen, motsätter sig generell välfärd och internationell solidaritet och rent allmänt verkar för en på etnicitet grundad konkurens arbetare emellan. Den uteslutningshotade sverigedemokraten har för övrigt försökt övertala enskilda medlemmar att lämna fackföreningen. Detta torde alltså röra sig om ett rent skolexemplet på illojalt agerande. Att ha högt i tak är en sak, att acceptera medlemmar som i ord och handling motverkar själva syftet med föreningen är naturligtvis en annan.

Jag avslöjar knappast någon hemlighet om jag nämner att många fackligt aktiva är socialdemokrater, men såväl borgerliga demokrater som kommunister är givetvis välkomna att på lika vilkor delta i det demokratiska samtalet om fackföreningens mål och verksamhet. Det är de fackliga medlemmarna själva som – på sina medlemsmöten och kongresser – avgör hur föreningen ställer sig till olika förslag och avtalserbjudanden från arbetsgivaren, om facket skall engagera sig politiskt, samt avgör om facket i så fall skall stödja ett politiskt parti och vilket parti det i så fall rör sig om. Kommunister, och även en del konstruktivt sinnade borgerliga demokrater, använder sig ibland av denna möjlighet genom att skriva motioner till de fackliga kongresserna eller genom att kandidera i fackliga val. Att den socialdemokratiska linjen och de socialdemokratiska kandidaterna vanligen segrar är i sammanhanget ointressant.

När fackföreningsrörelsen var ung hade många arbetsgivare som strategi att infiltrera fackföreningarna med hjälp av baggbölingar – köpta förrädare som innerst inne var svartfötter men som försökte framställa sig som fackföreningsmän (det rörde sig nästan uteslutande om just män.) Dessa baggbölingar försökte sedan omvandla fackföreningarna till gula fackföreningar, alltså fackföreningar som inte alls är några verkliga fackföreningar utan föreningar som springer ärenden åt arbetsgivaren. Dessa baggbölingar fick den behandling de förtjänade... Att den i Varberg boende sverigedemokraten är en baggböling torde vara ställt bortom allt rimligt tvivel med tanke på att han aktivt tas i försvar av den legitimerade fackföreningshatare och centerpartisten Fredrik Federley... Samma kamp nu som då.

Att Kommunal röker ut de bruna lössen ur den röda fanan länder dem till heder!

5 comments:

Evin Incir said...

Hej!

Ja, vet man inte att man måste med så måste nån annan se te att man kommer med :-)

Mitt efternamn stavas med I... alltså Evin Incir... =)

Mikael Åhman said...

Sorry... Fixat :-)

rikard said...

verka för en samhällsutveckling på "demokratisk socialistisk grundval, innebärande social rättvisa, generell välfärdspolitik, full sysselsättning, jämställdhet mellan kvinnor och män samt internationell facklig solidaritet.”

Alltså ärligt talat hälften av detta motsätter sig moderaterna t.ex. Visst tycker jag att även borgerliga ska få vara med i facken för att de ändå ser en viss konflikt mellan kapital och arbetskraft vilket gynnar alla i fackföreningen

eftersom de borgerligt fackliga kanske taggar ner fredrik federly eller rheinfeldt när han minska skatterdeuktionen till facket.

Visst kan jag förstå uteslutningen i detta fall då vederbörande på ett uppenbart sätt motverkat fackets syfte. Men detta skulle lika gärna gälla om den uteslutna varit t.ex. moderat eller syndikalist och uppmanat folk att gå med i syndikalisterna istället.

Vart ska vi dra gränsen är det okje att rösta på SD och vara med i facket om man håller tyst om sina främlingsfientliga åsikter?
Blir man utesluten om man uttalat sig negativt om invandring eller en viss folkgrupp om man är Sverige Demokrat fast inte om samma uttlande gjorts av en Social Demokrat eller Moderat?

Ser du något gränsdragningsproblem i denna fråga Mikael?

Mikael Åhman said...

Tja, gränsdragningsproblem blir det ju oundvikligen när man har regler - att sätta upp en regel är att dra ett streck och säga det på ena sidan är OK, men inte det på andra sidan...

Men mer konkret: Om en medlem i ett LO-fack uppmanar medlemmarna att byta till SAC - då vore det också illojalt, så då skulle syndikalisten åka ut. SAC har all rätt att finnas men ett LO-fack kan kräva en viss lojalitet från sina medlemmar.

Moderater: Nåjo, visst är det lite märkligt när moderater går med i en förening som verkar för demokratisk socialism. Men vad som rör sig i huvudet på en moderat är moderatens eget problem så länge personen ifråga beter sig sansat och demokratiskt.

Det blir ett gränsdragningsproblem - men jag menar att det nog ändå finns en skillnad mellan borgerliga demokrater som under ordnade former försöker påverka sin fackförening i liberal riktning, jämfört med fascister som i praktiken skada sin förening...

rikard said...

Mikael kul att du ser ett gränsdragningsproblem. Visst tycker ajg att det är bättre med borgerliga demokrater än odemokratiska sd sympatisörer.

Fortfarande kommer vi dock till gränsdragningsproblemet med främlingsfientliga åsikter.. Ska vi utesluta dem som uttalar främlingsfientliga åsikter på arbetsplatsen och är man mer

främlingsfientlig om man säger att man röstar på sd och uttalar främlingsfientliga åsikter än om man tex. röstar på sossarna för att dem värnar arbetarens intressen men ändå är klart negativt inställd till invandring.?