Tuesday, May 15, 2007

Sovjet och den liberala antisemitismen

Det var Storbritanniens och Sovjetunionens gemensamma krigsinsatser under Andra Världskriget som innebar att Europa kunde befrias från Nazitysk ockupation. Övriga länders insatser kan på sin höjd anses ha påskyndat Tredje Rikets fall, men hade ingen avgörande betydelse för krigsutgången.

Den militärhistoriska expertisen är fullständigt enig om att Andra Världskriget i praktiken avgjordes i och med Sovjetarméns seger över de Nazityska ockupanterna vid slaget om Stalingrad. Den segern var i sin tur till lika delar resultatet av Sovjetarméns egna krigsinsatser, som det faktum att Storbritannien, genom sina krigsansträngningar, tvingade Nazityskland att splittra upp sina angreppsstyrkor till två fronter.

Vanligen görs det gällande att en förutsättning för krigets utbrott och huvudsakliga förlopp var den så kallade Molotov-Ribentrov-pakten, ickeangreppspakten mellan Sovjetunionen och Hitlertyskland. Enligt Winston Churchill memoarer hade Molotov-Ribentrov-pakten helt kunnat förhindras om Storbritannien svarat klart ja på Sovjetunionens påstötningar om bildandet av en Brittisk/Sovjetisk antifascistisk allians. Om så skett hade, högst sannolikt, Storbritannien och Sovjetunionen med gemensamma krafter kunnat kväsa den tyska nazismen i sin linda.

Men Storbritannien ogillade de sovjetiska kommunisterna, och hade svårt att bestämma sig för om de skulle våga lita på dem. Till följd av Storbritanniens ambivalenta förhållningssätt tvingades Sovjetunionen – fortfarande enligt Churchills memoarer – att av ren självbevarelsedrift sluta ett icke-angrepps-avtal med Nazityskland. Enligt Churchill kunde Sovjetunionen nämligen inte tolka Storbritanniens avvisande hållning på annat sätt än att de (Storbritannien) hade för avsikt att gå i allians med Nazityskland. Att Nazityskland ville bilda ett antikommunistiskt bålverk med Storbritannien var allmänt känt.

Det är ett relativt vanligt påstående från liberalt håll att nazism och kommunism i grund och botten är lika illa. Ibland påstås det till och med att kommunism är värre än nazism, eftersom fler personer skulle ha dött till följd av kommunismens "brott" än till följd av nazismens brott. Som aktiv socialdemokrat har jag naturligtvis varken behov eller intresse av att försvara kommunism, än mindre av att försvara sovjetstalinism, men just i egenskap av socialdemokrat har jag ett mycket starkt intresse av att bekämpa antisemitism och judehat. Jag vill därför påpeka följande:

Historiska fakta och Churchills dagböcker visar att Storbritannien hade kunnat gå i allians med Nazityskland, om de så önskat. Den som säger att kommunism är "lika illa" som nazism – den personen säger, i förtäckt form, att Storbritannien ur moralisk/politisk synvinkel lika gärna hade kunnat välja att bistå Nazityskland i kampen mot Sovjet, i stället för att bistå Sovjet mot Nazityskland. Den som till och med säger att kommunism är "värre" än nazism säger faktiskt att Churchills borde ha gått i allians med Hitler för att kunna bekämpa Stalin. Det är liksom det som är själva innebörden och konsekvensen av att göra just den jämförande moraliska värderingen mellan kommunism och nazism…

Om Storbritannien hade gjort det valet, om Storbritannien och Nazityskland hade bildat ett "antikommunistiskt bålverk" och med gemensamma krafter ockuperat Europa och nedkämpat Sovjetarmén… hur många judar tror ni då hade kunnat överleva Auswich, Dachau, Ravensbrück? Som socialdemokrat har jag inget särskilt behov av att försvara kommunism, men att göra tanken gällande att kommunism på något sätt skulle vara jämförbart med nazism… det är en i grunden antisemitisk tankegång.

Om man säger att kommunism är värre än nazism, då säger man att det är så viktigt att bekämpa kommunism att det gärna får ske till priset av att världens alla judar gasas ihjäl och bränns upp. Man säger att Storbritannien borde ha tillåtit Hitler att utrota det judiska folket, eftersom kampen mot kommunismen egentligen var viktigare än att bry sig om några futtiga folkmord på judar, romer, homosexuella, Jehovas Vittnen...

De som försöker hävda att kommunism är "värre" eller i vart fall "lika illa" som nazism, det är nästan utseslutande liberaler. Sällan märks det liberala folkföraktet så tydligt, som i dess antisemitiska attacker mot Sovjetunionen, den stat som tillsammans med Storbritannien befriade Europa från nazisternas terrorvälde…

3 comments:

Jonas Ryberg said...
This comment has been removed by the author.
Jonas Ryberg said...

Du måste verkligen läsa "Om kommunismen". En rapport som en borglig tankesmedja släppte nyligen. En helt, helt galen rapport.

Jag fick den till SSU expen så Raul borde ha fått den också.

Här är en utmärkt sågning av den:
http://tinyurl.com/yuybls

May 15, 2007 2:45 PM
Radera

rikard, medlem i borås s-studenter said...

Starka ord som vanligt kanske dock lite mindre starkt än vanligt :-) Intressant fråga som jag ofta själv funderat på. Personligen skulle säga att kommunismen är mindre ond eftersom det syftade att ge alla människor lika bra medan nazismen var en ideologi som syftade till utrota icke önskvärda människor.

Tyvärr talar muf sällan om "kapitalismens brott såsom:
*ådalen 1932
*mord på fackföreningsledare
*utnyttjande av barn så att det får skador får livet
*Vapentillverkning som mördar tusentals oskyldiga varje år
*försäljning av skadliga produkter utan att tala om dess skadeverkning.. Syftar främst på tobaksinmdustrin i USA här..