Sunday, May 13, 2007

En kort rapport från Afrikakonferensen

”Utan pasion händer inget, utan medkänsla händer fel saker.”
Jan Eliasson

Jag hade det stora nöjet att igår lördag kunna närvara när SSU Västsverige ordnade en paneldiskusion på Viskadalens Folkhögskola med bland andra Jan Eliasson, Jan-O Carlsson och Tommy Nambaho om situationen i Afrika och vårt gemensamma ansvar. Jan Eliasson (FN-sändebud och f.d. utrikesminister) och Jan-O Carlsson (f.d. minister) behöver rimligen inte presenteras närmare. Tommy Nambaho är dock måhända en aning mindre känd i Sverige. Det beror möjligen på att han till vardags är parlamensledamot i Namibia för vårt syskonparti SWAPO. Det var intressant, och mycket upplyftande att 200-300 ungdomar i SSU lägger en hel helg på att diskutera internationell solidaritet i praktiken.

Tommy Nambaho drog ner stora applåder redan i sitt inledningsanförande: ”When I arrived yesterday one of the younger Swedish comrades spoke about the need to fight capitalism. I felt very happy, because you and I speak the same language. Därefter beskrev han situationen i Namibia, hur SWAPO arbetar med att bygga upp välfärden, och hur kampen för oberoende från kapitalism och imperialistisk ockupation förts och ännu förs i Namibia.

Alla i panelen var överens om att det var uppenbart att de stora inkomstskillnaderna – som dessutom ökar i vissa afrikanska länder – är ett gigantiskt problem. Om utvecklingen i Afrika de senaste 20 åren kunde Jan-O Carlsson sammanfattande säga: ”Det är det starkaste beviset för att Karl Marx Das Kapital är sann, och att socialismen är nödvändig.”.

Därefter beskrev Tommy Nambaho hur viktigt det är att bekämpa den korrumption som förhindrar demokrati och ekonomisk tillväxt. Tommy Nambaho konstaterade att korumptionen i Namibia ofta uppmärksammas i Europa i sammband med att någon minister eller annan politiker faktiskt blir avsatt, vilket rimligen borde ses som ett tecken på att SWAPO faktiskt gör något. Därefter ställde han frågan: Korumption har två parter. Den andra parten sitter ofta i en europeiskt bolagsstyrelse eller på ett amerikanskt bankkontor. Vad skall vi, de progresiva krafterna gemensamt, göra åt de som korumperar?

Både Jan Eliasson och Jan-O Carlsson betonade vikten av att vara konkret och radikal när man i Sverige talar om bistånd. Jan-O Carlsson resonerade – fritt citerat ur minnet – om hur man beskriver olika projekt: ”Infrastruktursatsningar? Hur djävla abstrakt låter inte det? Men om man betänker att Afrikas stora problem är bristen på rent vatten, och att orsaken till att kvinnor i Afrika inte kan lära sig läsa och skriva är att de måste vandra 2 mil dagligen för att hämta jusst rent vatten för dagsbehov... En vandring som sker över minfält där hon dessutom ständigt tvingas ducka för berusade soldaters kulor... Infrastruktursatsningar handlar om att bygga en väg så att hon kan hämta det där djävla vattnet utan att riskera livet!”

Tommy Nambaho avslutade entusiasmerande, och till paneldiskusionens största applåder, med att säga följande om och till SSU:

”You, as part of the progressive forces of the world, you are the vanguard, the hope and the future.”

3 comments:

Mikael said...

Jo, de var en riktigt intressant helg! Jan o citat kommer leva kvar i mitt minne länge.

rikard said...

hur funkade det med detalgande var det här någon grej där olika ssu disktrikt skicka varsitt ombud eller var det öppet för alla ssu medlemmar?

Jonas Ryberg said...

Det var öppet för alla medlemmar att anmäla sitt intresse, sen kostar det ju en slant för varje distrikt att skicka folk så det kanske fanns någon slags gräns för hur många det fick bli.

I övrigt, en mycket trevlig helg. Jan O. Karlsson till ny partiledare har jag sagt hela tiden, hoppas jag fått vatten på min kvarn nu. (hoppas man säger så, lite osäker)