Thursday, May 17, 2007

Regeringen ljuger om pigavdraget

Den borgerliga regeringen kommer den 1/7 –07 att införa "skattelättnader för hushållstjänster". I den offentliga debatten har Alliansen huvudsakligen motiverat för detta sitt förslag på följande sätt:

A Skattereduktionen är en jämställdhetsreform eftersom samma regler borde gälla för att tvätta fönster (kvinnors arbete) som gäller för att montera fönster (mäns arbete.)

B Skattereduktionen är en välfärdsreform eftersom det gör det möjligt för lågavlönade ensamstående föräldrar att skaffa sig avlastning i hemmet. Inget talar för att enbart "de rika" kommer att köpa dessa tjänster – tvärtom innebär avdragsrätten att även "fattiga" kommer att ha råd att köpa pigtjänster.

C Skattereduktionen är en tillväxtreform eftersom pigavdraget skapar nya arbetstillfällen. Dessa nya arbetstillfällen utgör ingen kvinnofälla eftersom inget talar för att kvinnor i högre grad än män kommer att arbeta med att utföra de hushållsnära tjänsterna.

Man kan tycka vad man vill om den borgerliga regeringens argument. Exempelvis kan man tycka att det måhända är en viss skillnad mellan att städa och att utföra om/tillbyggnader. Detta eftersom de allra flesta (både män och kvinnor) själva klarar av att skura en toalett men de allra flesta (både män och kvinnor) av ren överlevnadsinstinkt bör avstå från att dra om elkablar i väggarna eller mura om skorstenen på taket. Man kan också tycka att det möjligen låter lite märkligt när regeringen å ena sidan hävdar att skattereduktionen är en jämställdhetsreform i och med att kvinnors och mäns arbete kommer att beskattas på samma sätt, när regeringen samtidigt hävdar att det inte finns något som säger att enbart kvinnor kommer att utföra de hushållsnära tjänsterna…

Men det finns ett större problem med skattereduktionen än den borgerliga regeringens märkliga och självmotsägande argumentering för sitt förslag. Det stora problemet är att regeringen medvetet ljuger om förslagets konsekvenser!

Jag har gjort mig besväret att läsa vad regeringen själv skriver om skattereduktionen i sin remiss till Lagrådet. Lagrådet är det närmaste vi har en konstitutionsdomstol i Sverige, och även om vi nu inte kan ställa statsråd inför riksrätt så får man faen om man ljuger eller svamlar för Lagrådet. I en lagrådsremiss är regeringen med andra ord så illa tvungen att vara både konkret och sanningsenlig med såväl vad ett förslag går ut på som vad det kan förväntas få för konsekvenser. Följande är direkta citat från den borgerliga regeringen:

"De finska utvärderingarna visar att när systemet infördes var det främst höginkomsttagare som köpte tjänsterna och tog del av subventionen men under senare år är det övervägande medelinkomsttagare som använder sig av systemet. Det är rimligt att anta ett liknande mönster i Sverige."

"Erfarenheter från andra länder visar att det är främst kvinnor som utför de skattereducerade hushållstjänsterna."

Regeringen säger alltså en sak till väljarna och en annan sak till Lagrådet. Regeringen ljuger således! Faktum är att regeringens ljugande tagit sig sådana propotioner att även Lagrådet känner sig tvungen att kommentera saken. Följande är ett direkt citat från Lagrådet i dess yttrande över remissen:

"Vissa av de uttalanden som gjorts i motiv och kommentar saknar stöd i lagtexten och andra strider direkt mot dess ordalydelse. "

Ytterligare kommentarer överflödiga…

6 comments:

Markus holmquist said...

Läste en artikel i ämnet för ett tag sedan i en dagstidning. då blev en chef för ett städföretag tillfrågad om konsekvenserna av "pigavdraget". Eftersom det är dyrt att ta sig till och från arbetet så betalar det sig dåligt att fara än hit och dit och städa.

De debiterade aldrig för mindre än 3 timmar städning och då blir det onekligen så att de som har mindre behov av städning, som jag t.ex. med 45 kvm varken kan eller har råd att hyra städhjälp. Det kostar ändå ca 250-300 Kr/ timma x 3 tim, så det är mer än vad jag vill lägga på städning varje vecka.

För att använda ett uttryck från tv, jag tycker detta är ett "I-lands problem" om folk har så stora hus att de inte orkar städa själva. De som skulle behöva avlastning i hemmen kommer ändå inte att ha råd. Det blir ju mer ett "regionalstöd" riktat mot bättre områden i Täby, Danderyd och Örgryte.

Hellre generell skattesänkning för ALLA eller att vi solidariskt höjer utlandsbiståndet till 1%.

rikard, s-studenter Borås said...

Kul att mark byggdspartiet uttlar sig genemot en borgerligt förslag..

Åhman: Tror du att det finns något behov av en subventionerad tjänst av denna typ för enbart pensionärer 65+? De nya moderaterna ljuger så mycket och bra att dem nästan tror på sina egna lögner.

Mikael Åhman said...

Rickard: Nä, det tror jag inte. Eller rättare sagt; en skattereduktion av det slaget skulle endast gynna de reika pensionärerna men inte komma fattigpensionärerna till del.

Däremot kan jag se ett behov av mer generösa biståndsbedömningar rent generellt. För då vore det behovet och inte plånboken som styrde...

Markus Holmquist verkar onekligen ha en del kloka tabkar. Jag gillar hans länklista (se länken till hans blogg längst ner på min blogg)

rikard said...

Okay mikael jag tror också att det behövs mer generösa biståndsbedömmningar.

Jag kan tänka mig ett par olika möjligheter:
1.Alla pensionärer får köpa några timmars städhjälp till rabbaterat pris av kommunen

2.Alla pensionärer får några gratis timmars städhäljp.
3.De äldre pensionärerna och lite mer skröpliga pensionärerna får köpa städhjälp till kraftigt redcerat pris. De skröpligast får bistånd i form av gratis städhjälp.

Kanske också en kobmination av 1 och 3 kan vara rimlig.. Vilket förslag/kombination av förslagen tror du är bäst?

Mikael Åhman said...

Mjao... En regel som säger att pensioneärer vid en viss ålder har rätt till si-eller-så många timmars städhjälp - som kommunen tillhandahåller gratis eller till kraftigt reducerade priser beroende på en biståndsbedömning(vi kan lämna frågan om privata utförare därhän...)...

Jag har något vagt minne av att frågan har diskuterars i vår fullmäktigegrupp eler om det var ett AK-möte om valmanifest... Kommer dock inte ihåg vad vi beslutade...

Fråga Owe Eglinger, ordföranden för socialnämnden i Mark, han vet. Men som generll inriktning vore nog våra tankar en välfärdsreform - en behövlig sådan för våra gamla.

rikard said...

Okay en fråga att jobba mer med som en generell reform med andra ord..
Ska ta upp den nästa gågng jag går på ett s-föreningsmöte och med eva i kinna s-förening som är äldrevårdssamordnare.. när jag får tid..
Hälsningar Rikard