Wednesday, May 16, 2007

S-V-Mp i Malmö bygger välfärden...

Enhetsfronten i Malmö bygger ut välfärden, läser jag på Ali Esbatis blogg. Gott så. Dessutom verkar kamraterna i Malmö bygga ut välfärden på ett sådant sätt att även arbetslösa inkluderas. Jag blir mer och mer övertygad om att ett gemensamt valmanifest från S-V-Mp är både bra och nödvändigt...

No comments: