Saturday, May 12, 2007

Streck i sanden

Jag inbillar mig att människor i grund och botten är just människor. Att de skillnader människor emellan vi har så lätt att se egentligen är skillnader som visjälva skapar i våra egna huvuden. Med akademiskt språkbruk kallas det för performativa sociala konstruktiner. Vi skapar skillnader genom att tala om dem, och genom att tolka värden med hjälp av dem.

Ett något mindre akademiskt sätt att beskriva saken är att säga att vi människor är inskränkta, och att vi drar streck i sanden. De på ena sidan strecket är si, de på andra sidan strecket är .

Som vit, heterosexuellt praktiserande man med akademisk utbildning... Det är naturligtvis omöjligt att egentligen förstå, i djupare mening faktiskt förstå, hur det känns att bli inputtad i en cirkel som är ritad med streck i sanden.

Men när jag läser vad min kamrat Roya skriver ... då går det faktiskt att ana hur det antagligen känns att bli definierad av andra. Att bli uppfattad som enbart en hudfärg.

Jag brukar säga att vi måste bli bättre på att lyssna. Just nu önskar jag att vi kanske borde bli lite mer färgblinda.

Royas inlägg finns här. Läs det...

4 comments:

rikard said...

Visst finns det nackdelar med att människor kategoriserar och delar in i olika kateogrier. Men står delar av vår världsbild bygger också på kategorisering och det är ett klart mänskligt beteende. Det viktigt kanske är att helt enkelt varar medveten om kategoriseringens brister.

Men all vetenskap även t.ex. socilogin bygger på att dela in människor i olika grupper och undersöka om de har vissa gemensemma grupper sålunda blir även studiet av olika klasser eller även den klass vi värnar i vårt parti arbetklassen en kategori.

rikard said...

kategoriserings process. Så vart drar man gränsen mellan skadliga och oskadliga kategoriseringsprocesser?

Mikael Åhman said...

Gränsen mellan skadliga och oskadliga kategoriseringar kan bara den dra, som själv utsätts för kategoriseringen.

rikard said...

Jo det är ju ett sätt att se på saken samtidigt ser jag det så att den som blir kateogiriserad i bland kanske kan ha överseende med vetskapen om att den som inte kategorieserar menar något i alla. Som om jag exmeplvis skulle fråga roya om jag träffade henne på en s-student kurs vilket land hon kommer ifrån

jag vet inte om hon skulle känna sig kränkt eller illa tillmods till denna fråga med samtidigt skulle jag ställt frågan för att jag gärna ville veta mera om det land hon kommer ifrån och den kultur hon praktiserar pga av nyfikenhete inte illvilja..