Sunday, May 27, 2007

Dödshjälp och självmord

Isstatyer är som vackrast i vårsolens sken.

När man talar om dödshjälp – vad man egentligen talar om är självmord. Då är det viktigt att inse och erkänna att det faktiskt finns människor vars liv enbart består av ensamhet, lidande och plåga. Människor, vars liv verkligen helt saknar mening. En del av de människorna väljer att avsluta det livet. De väljer att att till sist få lite ro, att äntligen få gå till vila.

En del människor, vars liv verkligen helt saknar mening, klarar inte ens av att avsluta det livet utan hjälp. Funktionshinder gör att de inte kan lämna sängen, ångest och depresioner gör dem alltför handlingsförlamade… Människor som inget hellre vill än slippa ensamhet, lidande och plåga men som inte klarar av att göra slut på det själva, inte utan hjälp av andra.

Det finns människor vars liv enbart består av ensamhet, lidande och plåga. Människor som lämnast ensamma, människor som utsätts för lidande och plåga. Människor, vars liv görs meningslösa av en hård och oförsonlig omvärld. Människor som blivit bestulna på alla andra val.

Vad är livet, om inte en enda lång vandring mot döden? Att vara människa innebär att födas i smärta, leva i ångest och ensamhet, för att till sist finna ro när man läggs till vila i marken.

Det är inte skäl nog för att sluta vara människa. När människor ber om en snara eller ett rakblad – då skall vi hålla dem i handen. Vår uppgift – som kristna, som politiker, som medmänniskor – vår uppgift är inte att hjälpa de ensamma och plågade att avsluta sina meningslösa liv. Vår uppgift är att fylla de liven med mening. När människor ber om dödshjälp – de skall vi ge dem livshjälp.

1 comment:

Daniel said...

Ibland kan jag nog förstå en del människors dödslängtan. När man har sett dem tyna bort, när man har sett dem lida. Jag är rädd för att vi medmänniskor inte kan göra särskilt mycket en del av dessa utsatta. Men likväl är jag motståndare till dödshjälp, bland annat därför att det knappast går att garantera att den som formellt begärt det verkligen önskar det.