Monday, May 28, 2007

Visst pakistanskt stöd för Shumail och Shahzina

I Pakistan rasar debatten om Shumail och Shahzina. I den pakistanska dagstidningen Daily Times uttalar sig på söndagen flera tunga namn till deras försvar:

Zahid Hussain Bokhari, pensionerad domare, menar att det saknas kagligt stöd för att förhindra två kvinnor att leva tillsammans - och definierar man Shumail som man finns det ännu mindre lagligt stöd att ingripa mot deras relation. Deras äktenskap kan enligt Bokhari inte erkännas lagligt, men eftersom någon homosexuell penetration inte ägt rum kan lagparagrafen om förbud mot homosexualitet inte göras gällande.

SM Masood, f.d. justitieminister (oklart om han varit f.d. minister i den nationella regeringen eller i någon delstatsregering) menar att den enda relevanta regel som kan göras gällande i sammanhanget är den regel som ger kvinnan - Shahzina - rätten att skilja sig om mannen inte fullgör sina äktenskapliga sexuella förpliktelser. En rätt Shazina är helt ointresserad av att göra bruk av, då hon inget hellre vill än att få leva med Shumail.

Maulana Hanif Jalandhri och Allama Syed Abbas Sherazi , med olika positioner som "Wafaqul Madaris" (fråga mig inte vad det betyder - jag får dock av sammanhanget intrycket att de är någon slags religiösa ledare) menar att visserligen är homosexuella relationer förbjudna enkigt islam, men något straff fastställs inte. Maulana Hanif Jalandhri anser att en lämplig åtgärd vore att säga åt dem att be sina aftonböner ordentligt, Allama Syed Abbas Sherazi förefaller vara inne på samma spår när han talar om deras "ulema" i deras fredagsbön. Vad "ulema" innbär har jag ingen aning om, men såvitt jag kan bedöma den paikstanska pressen verkar dessa två religiös ledarne förespråkar ett humant och överseende förhållningssätt även om de vägrar säga att Shumails och Shazinas relation är "godkänd" enligt muslimsk lag.

Javed Ahmad Ghamdi, ledamot av Muslimska Ideologiska Centret, menar att Shumails och Shahzinas relation är homosexuell, men att det är upp till domstolen att avgöra huruvida de skall straffas för detta eller ej. Det är upp till Imamerna att upplysa det pakistanska folket om sina förpliktelser enligt islam.

Om detta betyder något när domstolen idag måndag återupptar förhandlingarna om Shumail och Shazina har jag ingen aning. Men ju mer stöd de får - ju större är chansen att det slutar lyckligt. Tillsammans kan vi rädda dem! Fortsätt maila till Pakistans ambassad och skriv:

Let love and mercy prosper – Free Shumail and Shazina!

No comments: