Monday, June 4, 2007

Bibeln och könsbyten

Till följd av mitt ställningstagande till stöd för Shumail och Shahzina har jag (huvudsakligen via mail) fått ett antal kritiska frågor från undrande kristna syskon gällande min syn på könsbyten. Jag hade i och för sig föredragit om frågorna ställts i kommentatorsfälten till mina inlägg, men eftersom frågorna (huvudsakligen) är hövligt formulerade och undertecknade med namn tänker jag inte bråka om saken. Däremot tänker jag försöka svara på vad jag tror är Bibelns syn på transsexualitet och könsbyten.

En del kristna syskon menar att den som accepterar könsbyten indirekt hävdar att Gud ’gör misstag’ i och med att personer föds med fel kön. Jag har faktiskt svårt att förstå den invändningen. Personer föds med hjärtfel, med synfel, med alla möjliga fysiska funktionshinder. Inget av detta är några ’misstag’ av Gud. Det är resultatet av att vi lever i en ofullkomlig värld. Vad vi människor har att göra – det är att så gott vi kan åtgärda dessa medfödda ofullständigheter och brister. Hjärtfel opererar vi, synfel försöker vi korrigera så gott det går, detta anses allmänt som Gudi behagliga välgärningar … Jag har svårt att se varför just könskorrigerande kirurgiska ingrepp skulle vara fel ur Bibelns synpunkt?

Ett i och för sig mer begripligt argument mot könsbyten är hänvisningen till Gamla Testamentets förbud mot ’snöpning’ i exempelvis 5 Mos 23:1. Jag har dock svårt att se hur ett snöpningsförbud kan göras gällande när vi diskuterar Shumail Rajs könsbyte. Snöpning handlar om att göra testiklar obrukbara – Shumails operation (från kvinna till man) är väl snarast att betrakta som motsatsen till ’snöpning.’ Något Bibliskt förbud mot att avlägsna bröst, äggstockar eller andra kvinnliga attribut existerar mig veterligen inte…

Framför allt utgör dock förbudet mot ’snöpning’ per definition ett förbud mot att låta män göra sina testiklar obrukbara. Men ett könsbyte från man till kvinna handlar inte om att avlägsna en mans testiklar – det handlar om att avlägsna testiklar från en kvinna, så att hon kan få den kvinnokropp hon rätteligen borde ha. Rimligen måste vi väl vara överens om att det är en Gudi behaglig gärning att genom kirurgiska ingrepp avlägsna manliga könsorgan från en kvinnokropp?

Jag ser förvisso inget problem med att föra den här typen av teologiska samtal – hövliga samtal som syftar till att klargöra Skriftens Ord och innebörd kan endast vara av godo. Vad som däremot bekymrar mig är den nit varmed många av mina kristna syskon ständigt letar efter argument för att ställa sig i vägen för andra människors önskemål, lycka och välgång. Jag begriper inte varför ryggmärgsreflexen så ofta är att motsätta sig allt som inte uttryckligen är tillåtet?

För mig är hela saken med könsbyten och transsexualitet mycket enkel: Människor mår dåligt. De kommer att må bättre om de får genomgå en könsbytesoperation. Då skall vi hjälpa dem att göra det.

4 comments:

Nineve said...

Ja vi lever i en ofullkomlig värld som inte är så som Gud vill. Men jag tror det är svårt att veta vad handikappet är, om det faktiskt är fysiskt...eller om det är psykiskt.

Mikael Åhman said...

By all means...

Den som vill genomgå en könsbytesoperation får genom rätt mycket terapisamtal med psykologer och beteendevetare och jag vet inte allt, för att fastställa könsidentiteten innan några ingrepp genomförs...

Nineve said...

mikael ja och i alla tider har man ansett sin läkarvetenskap vara den bästa...och att man vet hur det ligger till...men det är endast samtiden som inte skrattar åt sin egen vetenskap.

Mikael Åhman said...

ja, jo... alla är vi ju bar´n av vår tid... någonstans anar jag en viss... skepsism gentemot könsbyten, men för att inte tillskriva folk åsikte de inte har: Vad anser du om könsbyten?