Tuesday, April 10, 2007

Regeringen ljuger om fastighetsskatten

Under stort buller och bång påstod härom veckan den borgerliga regeringen att den gjorde något den tyckte om, nämligen infriade vallöften. Vad saken gällde var avskaffandet av fastighetsskatten. Men regeringen ljuger.
Så här är det: Fastighetsskatten, så som den fungerade under (S)-styret, innebar att statliga tjänstemän fastställde ett taxeringsvärde på varje enskild fastighet. I beräkningsgrunderna för taxeringsvärdet ingick bland annat husets värde och om huset var beläget i ett attraktivt område. Fastighetsskatten betalades årligen till staten och hade ett tak, ett maxbelopp, som var en viss % av årsinkomsten.


Den borgerliga kritiken mot fastighetsskatten gick i princip ut på följande:

1. Eftersom skatten beräknades på taxeringsvärdet var den godtycklig.
2. Eftersom skatten togs ut löpande under fastighetsinnehavet var det en skatt på inkomster man inte hade.

Man kan tycka vad man vill om den kritiken (jag anser att kritiken är obegåvad) men regeringspartierna lovade före valet att åtgärda saken om de vann valet. Vilket de dessvärre gjorde. Och nu säger man sig alltså uppfylla vallöftet. Men! Regeringens förslag innebär följande:

1. Den statliga "skatten" ersätts med en kommunal "avgift."
2. Storleken på denna "avgift" fastställs på grundval av... just det: taxeringsvärdet.
3. "Avgiften" skall betalas... just det: årligen, löpande under fastighetsinnehavet.

Det kanske är min bristande begåvning som spelar in, men... På vilket sätt innebär det aviserade förslaget någon principiell skillnad? Den enda märkbara skillnaden mellan skatten och "avgiften" jag kan se är följande: Maxbeloppet kommer inte att beräknas på inkomsten, utan kommer i fortsättningen att vara prick 4500 kr.

Ändringen av maxbeloppet innebär att fattigpensionärer som har låg inkomst men har ärvt en fastighet i ett attraktivt område... de får HÖJD fastighetsskatt. Sänkt fastighetsskatt får däremot (och enbart) de med hög årsinkomst, om de samtidigt äger högt taxerade fastigheter.

Det regeringen säger sig göra saknar alltså fullständigt samband med vad de faktiskt gör. Regeringen ljuger således. De ljuger för att dölja det faktum att de höjer skatten för fattigpensionärerna, med avsikt att bekosta en skattesänkning åt höginkomstagarna.

Gangsterfasoner är vad det är.

5 comments:

rikard said...

Tja Mikael min blogg har dött ihop de sista dagarna har bara haft några få besökare. Glädjande är dock att du och Anders verkar höra till min mest trogna läsekrets. ska sätta fart på bloggen med lite nya inlägg i kväll. Ett om integration och ett annat om genusfrågor: kivnnor och dataspel det kan bli intressant.

Jag för hålla med dig om regerings borttagande av fastighetsskatten är för jävligt. Dock så gynnar den ju faktiskt fattig pensionärer med som ärvt sina hus om de ligger i högt taxerade områden. Vidare tror jag att det är väldigt få pensionärer som idag har hus taxerade under 4500kr. Skulle möjligtivs var någon pensionär i värmland eller norra sverige som har ett hus på en 60-80kvm. Så jag tror att höjningen som dessa får är mycket lägre i förhållande till sänkning som fattigpensionärer får som bor i ärvda hus på väst kusten.

Återigen får jag dock hänvisa till mitt förslag om särskilda begränsingsregler för fattig pensionärer oavsett taxering värde.
Typ 2-3% av inkomsten. :-)

Mikael Åhman said...

Mjaa... Fattigpensionärer med låg eller ingen inkomst får faktiskt ökade kostnader eftersom s-regeringens skatt hade en inkomstbaserad begränsningsom den borgerliga regeringen dock avskaffade!

Frågan är vad vi skall kräva för förändringar inför framtiden? Jag ogillar egentligen att kämpa för "återställningar" eftersom detta tenderar att leda till en bakåtblickande politik.

För närvarande känns det som om följande krav på den kommunala fastighetsavgiften vore proggresivt och möjligt att försvara politiskt: "Även de rika skall betala full avgift. Avskaffa avgiftstaket!"

Rikard said...

Låter som en rimlig idé. Vad tror du om att gör avgiften progressiv?

Mikael Åhman said...

Proggresiv mätt mot inkomsten?

Njaee... det förtar liksom kopplingen till fastighetens värde då, vilket har en viss nationalekonomisk betydelse.

Plus att jag misstänker att det blir trassligt både politiskt och pedagogiskt att driva den linjen...

rikard said...

Förstår din poäng