Monday, April 2, 2007

Parti-DÅKen: En rosa knytnäve

Socialdemokraterna i Södra Älvsborg har haft DistriktsÅrsKongress i Ullricehamn i helgen. Precis som när SSU-DÅKen hölls härom månaden samlades socialdemlokratiska gräsrötter från hela 7-häradsbygden för att utvärdera valresultatet, besluta om det kommande årets politiska huvudfrågor och välja nytt DS (distriktsstyrelse). Som vanligt och lämpligt är, var det ett radikalt forum för samhällsomvandling där det heta blodet svallade och de röda fanorna vajade. SSU-DÅKen fick beteckningen röd pansarnäve. Det vore kanske att ta i väl mycket i det här fallet, men en rosa knytnäve förtjänar parti-DÅKen nog ändå att kallas.


Borås (S)-studenter
Studentklubben, som är ansluten till partidistriktet som s-förening, var liksom tidigare år mycket aktiva på parti-DÅKen. Av 181 röstberättigade ombud var 5 studentklubbister, och samtliga klubbister äntrade talarstolen. Borås (S)-studenter vann vid flera tillfällen kongressens stöd för sina politiska krav och anlyser. Genom sin blotta närvaro vitaliserar studentklubben det politiska samtalet och stärker de antikapitalistiska krafternas kampförmåga och stridsvilja!


Världsfred och antiimperialism
Studentklubben krävde i en motion att en eventuell EU-konstitution skall innehålla ett uttryckligt förbud för medlemsstaterna att delta i icke FN-sanktionerade militära angrepp mot suveräna stater. I motionstexten fördömdes den kriminella ockupationen av Irak, och kravet är en del av socialdemokratins arbete för alla folkens frihet-hela världens fred. Motionen skall även ses som ett sätt att formera en radikal socialistisk Europapolitik, bortom den infantila Ja/Nej-debatten om EU. Lite aktiv kamp på EU-nivå, för världssocialism och mot aggressiv kapitalistisk imperialism, kort sagt.

En enhällig partiDÅK antog studentklubbens motion.


Omänskliga rättigheter
Eder ödmjuke bloggare hade lagt en enskild motion om att förbjuda djurcirkusar. Av etiska skäl skall levande varelser (varken djur eller människor) självklart inte transporteras runt likt utställningsföremål för att visas upp av vinstintresse. En lika kunnig som radikal distriksstyrelse rekomenderade att DÅKen skulle bifalla motionen. Djurens befrielse är människans befrielse – Djurrätt är socialism.

En enhällig partiDÅK antog motionen.


Internationell solidaritet
Offer för trafficking skall erbjudas permanent uppehållstillstånd i Sverige. Argumentation överflödig. Tvångsprostitution är kapitalism – Internationell solidaritet är socialism.

En enhällig partiDÅK antog motionen.


Kamp mot högeravvikelser
Varje paradis har sin orm, och efter valförluster tenderar högersossar att flockas kring kongressar likt flugor runt koskit. Så även i Södra Älvsborg, även om högersossarna i distriktet är få till antalet och politiskt svaga. De ljusblå ormarna är småsnok snarare är huggorm och brukar vara en lätt match för de röda järvarna och de lila vargarna. Inför årets partiDÅK hade högeroppositionen dock mobiliserat sig och försökt kraftsamla för ett första försiktigt högeruppror. Taktiken var att få in en högersosse i partidistriktets valberedning, och att få igenom en motion som innehöll neutrala (istället för entydigt negativa) skrivningar om privata arbetsförmedlingar.

Vid valet av valberedning ville de få bort Barbro Peterson, som engagerat sig hårt för jämställdhet och mångfald i partiet. Istället lät de en ökänd sexist nominera en byråkrat-karriärist som mest gjort sig känd för att inte engagera sig för varken jämställdhet eller mångfald. Distriktskongressen kväste dock med besked detta patetiska lilla uppror – med röstsiffrorna 154-8 omvaldes Barbro till valberedningen. Drygt 95% är nästan Nordkoreanska siffror…

I motionen om AMS, och försöket att få igenom neutrala formuleringar om privata arbetsförmedlingar, gick det lika illa för högeravvikarna. Distriktsstyrelsen, som möjligen ville ha lite överseende, och en förlåtande attityd, med deras dumheter, hade valt att besvara motionen med hänvisning till att vi socialdemokrater motsätter oss privata arbetsförmedlingar. Upprörda kongressdelegater, däribland Borås (S)-studenter, gick dock emot DS och krävde ett hårdare, rödare och tydligare NEJ, och yrkade avslag på hela motionen! Dörren åt höger skall inte öppnas på glänt, den skall inte ens låsas upp, utan förbli låst och igenbommad. Privata arbetsförmedlingar skall bort, bort, bort, eftersom det är borgerligt, borgerligt, borgerligt…
Vid omröstningen mellan DS:s mjuka vänster-nej och studenklubbens hårda vänster-nej hade luften helt gått ur den lika patetiska som mikroskopiska ja-högern. Borås (S)-studenters hårda vänster-nej vann voteringen mot DS, utan att det ens krävdes rösträkning.


Bästa kongress-citatet
"När jag nu lämnar distriktsstyrelsen kommer jag naturligtvis inte att lämna det aktiva partiarbetet. Distriktet är ju stabilt placerat i partivänstern, och skulle det vara så att det börjar ändra sig… då kommer jag naturligtvis tillbaka."

Solveig Kjörnsberg, rakryggad ideolog


Sammanfattning
Södra Älvsborgs partidistrikt – Rödare än någonsin
Arbetareklassen – Kampvillig som aldrig förr
Borås (S)-studenter - Starkare än stål

6 comments:

Rikard Nielsen, borås s-studenter said...

Ja du Mikael..
Det finns ett parti som heter vänsterpartiet.. har du funderat på det? :-)
Var vi på samma dåk? :-)
Du får väl ta och läsa min blogg där jag kommenterar din djurrätssmotion! Socialism är folkets vilja och folket vill se på cirkus! :-)

Jonas Ryberg said...

Fantomen är hård mot dom hårda.

Dr S said...

Kristen och diggar Hellraiser?
Coolt. :-)

Klas Corbelius said...

häftigt och väldigt inspirerande med sådana DÅKar! själv är jag kristen och aktiv sosse i Norrköping där det är lite tyngre (minst sagt)... men vi gör så gott vi kan...

Johnny said...

Emot Cirkus..?

Ibland är du mera besynnerlig än vanligt, Åhman..

Mikael Åhman said...

Djurcirkusar, Johnny. Inte cirkusar i allmännhet. Cirkusar med clowner, trapetskonstnärer och sånt vill vi fortfarande tillåta.

Det är en fråga om djurrätt. Djur har rättigheter, nämligen...