Monday, April 16, 2007

Korståg, jihad och militant ateism

Militanta ateisters riksförbund – Föreningen "Humanisterna" – har tagit som sin huvuduppgift att motarbeta religiöst förtryck och religiöst grundade kränkningar av mänskliga rättigheter. Det låter onekligen som en lovvärd sysselsättning. Nu är föreningen på krigsstigen. Vad gäller frågan denna gång?

Är de upprörda över att somliga svenskkyrkliga präster sprider homofobisk hatpropaganda från predikstolen? Går de till storms mot vissa muslimska imamers förtäckta antisemitism? Eller är föremålet för deras vrede måhända en del hindu-nationalisters krav på att det indiska kastväsendet (rättare sagt: apartheidsystemet) skall återupprättas? Nej, såda småsaker bekymrar givetvis inte de storslaget visionära rättighetsaktivisterna i "Humanisterna." De har uppmärksammat något långt mycket allvarligare – Biblar på hotellrummen!

Hela historien verkar ha börjat när en av "Humanisterna" hyrde rum på Scandic Hotell. Gideoniterna har i över hundra år, genom ideellt arbete och med egenhändigt insamlade medel, bekostat och distribuerat Biblar till bland annat hotellkedjor, sjukhus och fängelser, däribland Scandic Hotell. Detta är givetvis djupt upprörande, anser "Humanisterna", som enligt en artikel i Sydsvenskan anser sig kränkta genom Gideoniternas illasinnade agerande. De ansåg sig utsatta för påtvingad religiös propaganda, och krävde därför av Scandic att de avlägsnade Biblarna från hotellrummen. Märkligt nog valde Scandic att böja sig för dårfinkarna.

Möjligheten för eventuellt icke-kristna hotellgäster att välja att låta bli att läsa Bibeln på hotellrummet har tydligen aldrig slagit dessa militanta ateister. Genom sin blotta existens utgör uppenbarligen Bibeln i sig en oemotståndlig frestelse även för dessa "Humanister." Tanken att "Humanisterna" själva skulle kunna ta fram eget (anti/icke-kristet) material, och knata runt bland hotellkedjorna och dela ut detta material, har av allt att döma heller aldrig föresvävat "Humanisterna." Nej – för dessa ateistiska jihad-soldater, dessa sekulära korsriddare, finns en, och endast en, tänkbar lösning: Ta bort, förbjud, annordna bokbål!

Gideoniten Olle Nordahl föreslog när bråket blossade upp att Scandic kunde tillhandahålla även andra religioners heliga skrifter, i stället för att gömma undan Biblarna. Så ser mötet ut mellan ateistisk fundamentalism och kristen tolerans. I länder som Polen, Iran och Indien finns det all annledning att stöda de sekulära krafternas kamp för yttrandefrihet. I Sverige däremot… Måtte Gud bevara yttrandefriheten och det demokratiska samtalet!

2 comments:

rikard said...

Ja du Mikael.. håller helt med dig låt humanisterna lägga dit sina egnen litteratur eller representera alla religioner. Humanisterna verkar vara ganska militanta och radikala.. Sen så är ju biblen ett viktigt filosofiskt och historiskt verk.. Jag som ateist ser jesus som en av forntidens stor filosofer likt platon och aristoteles.

Ibland ställer jag mig frågan om jesus var socialist och hur han tänkte när han kom på vänd andra kinden till.

Om de som vill sprida bibeln delade ut moderna lättsmälta versioner istället de gamla stråfversionerna så tror jag att fler skulle läsa dem. Kanske även annan mer lättsmält kristen populär litteratur kunde vara på sin plats. Här tror jag att det finns mycket inspiration att hämta från olika amerikanska firkyrkor.

Likså tycker jag att i debatten om kreationism att man kan få undervisa båda teorier. Bara säga att den evolutionen accepteras av vetenskapen. Vissa kvantfysiker har ju ibland kommit med uttalande som liknar kreationism och även andra saker i fysiken kan kreationistiska implikationer. Det talas dock sällan om fysikers kreationistiska uttalanden i skolundervisningen. Dock så tog faktiskt vår ateistiske biologi lärare på gymnasiet kort upp kreationismen vilket jag får ge honom en honnör för.

Idag är dock vetenskapen religion i vårt västerländska samhälle. Kanske behöver vi bli bättre på att int se vetenskapen som enda sanning. Kanske behöver vi bli bättre på att se vetenskapen ur filosofiska och andra perspektiv.

Kanske kan en studie av paranormala fenomen ställa den tradtionella vetenskapen på spets.
Vad framtiden kommer fram till vet ingen..

Hälsningar Rikard

Anonymous said...

Jag tycker det är kul med hotelbiblar, jag brukar runka i dem och sen spraymåla "humanisternas sieg heil klubb" var här på väggarna, för det är så en normalt funtad icke-kristen person gör.

Alla vet ju att jorden är platt, är 6000år gammal, solen kretsar kring jorden, människan utvecklades inte från aporna gud skapa människan, Adam, eva, edens lustgård och en talande orm har hänt på riktigt, spöken finns, häxor finns, demoner finns, trollkarlar finns, ett himmel och ett helvete finns,magi finns, alla sjukdommar och handikapp är ett straff från gud och det är inte lönt att gå till någon ondskefull läkare för bara när du har accepterat guds alla bullshit krav på hur du ska leva ditt liv och hur du ska tycka och tänka så kan HAN bota dej (för den fictionella karaktären gud är tydligen en sadist och stolt över det).
Peace bitches!