Sunday, April 8, 2007

Värna Kyrkans vigselrätt!

"Ur ett vänsterperspektiv bör religionskritiken i princip vara ett avslutat kapitel. "

I utkanten av debatten kring könsneutral äktenskapslagstiftning har, för vilken gång i ordningen vet jag inte, krav åter rests på att frånta religiösa sammanslutningar vigselrätten. Att militanta ateister såsom Human-Etiska Förbundet (eller "Humanisterna" som de numera kallar sig) driver den frågan förvånar föga: Deras mission i livet förefaller vara att med varje till buds stående medel bekämpa människors sökande efter Gud.

Att diverse homofoba präster går i allians med de militanta ateisterna, och även de kräver att Kyrkan skall bli av med vigselrätten, förvånar mig inte heller. De homofoba prästerna vill, genom avskaffad vigselrätt, göra det enklare att fortsätta diskriminera homosexuella. Uppenbarligen anser homofoberna att kampen mot likabehandling är viktigare än tillgången till sociala arenor där människor på ett naturligt sätt kan möta Gud.

Vad som däremot förvånar mig är att diverse liberaler och vänstermänniskor, med diffusa hänvisning till religionsfriheten, hoppar på tåget och kräver avskaffad vigselrätt för Kyrkan.

Äktenskapslagstiftningen sköts, liksom all lagstiftning, av riksdagen. Det finns borgerliga (i bemärkelsen icke-religiösa) vigselförrättare att tillgå för den som vill gifta sig utan att blanda in religionen i äktenskapet. Det är bra. Religionstvång är enbart av ondo.

Men om nu privaträttsliga subjekt såsom Svenska Kyrkan, eller andra religiösa sammanslutningar med viss storlek och varaktighet, vill kunna erbjuda sina medlemmar en religiös cermoni vid äktenslapets ingående - och erbjuder staten att fullt ut att acceptera lagstiftningen - varför skulle då Svensla Kykan inte få företräda det allmänna och genom sin cermoni göra äktenskapet civilrättsligt bindande? Av vilken liberal eller socialistisk princip följer det att det är uteslutet att låta andra än staten sköta själva den praktiska handläggningen/ritualen? Vad är problemet med Kyrkans vigselrätt?

Vari ligger egenvärdet, för andra än militanta atesiter och debila homofober, i att frånta Svenska Kyrkan möjligheten att förrätta civilrättsligt bindande äktenskap?

5 comments:

Monica said...

Mikael, Här kommer ett boktips till dig. Boken heter Homoerotik av Chrys C Caragounis.
Den boken är ett måste för dig.

Bloggen om det mesta said...

Du har rätt i det du skriver. Vill man gifta sig i kyrlan ska man få göra det. I annat fall kan man göra det borgerligt

Mikael said...

Självklart blir den det. Vi måste sprida den sanna ideologin till alla.

rikard said...

Ja du mikael... jag tycker likt du att kyrkan även i fortsättningen ska få genomföra civilrättsligt bindande äktenskap eftersom den fått göra det i alla tider och visat sig kompetent att genomföra dock.

Dock så funderar jag när det gäller socialitiska principer. Om staten ska sköta all rättsutövning och allt annat och kyrkan inte är en del av staten. Hur kan då kyrkan få sköta det? Alltså ur rent socialistiska princip?

Sen tycker jag också att kyrkan utför många och bra viktiga stödfunktioner kring äktenskapet såsom familjerådgivning, dop och äktenskapssamtal. Dock anser min liberala ådra att kyrkan för mycket betonar kollektivet och äktenskapet. Jag tycker människor ska få leva som de vill, ha sex före äktenskapet och liknande. En del kyrkliga företrädare propagerar för att vi inte ska ha sex före äktenskapet och liknande. Tack och lov finns det mer öppna och liberala tolkningar av kristendomen.. Länge leve dem liberala och progressiva kristendomen.

Hälsningar Rikard

Mikael Åhman said...

Rickard:

Tjaa... Ur socialistisk principsynvinkel ser jag inga problem med att så att säga "leja ut" myndighetsutövning så länge det inte finns någon risk för att otillbörlig hänsyn eller andra konstigheter dyker upp. Det är liksom inget självändamål *i sig* att så mycket som möjligt skall skötas av staten. Jag är nog alltför röd för att vilja kalla mig "liberal" ;-) men däremot använder jag begreppet anarkosocialist om mig själv...

Å att vissa religiösa förerädare förespråkar avhållsamhet-före-äktenskapet... jag delar personligen inte riktigt den Bibeltolkningen, och i vart fall skall det naturligtvis vara upp till var å en att själv tolka Bibeln. Inget religionstvång, således.