Friday, April 6, 2007

Jesus och äktenskapsbryterskan

Feminism är att ta byhorans parti mot mobben.
Anarkistiskt slagord


Jag antar att de flesta känner till historien om Jesus och äktenskapsbryterskan? Fariséerna hade tillfångatagit en kvinna som blivit påkommen med att begå äktenskapsbrott, ett brott belagt med dödsstraff genom stening. De frågade Jesus vad som borde göras. Jesus svarade: Den som är utan synd skall kasta första stenen. Alla fariséer lämnar då platsen, och Jesus säger till kvinnan: Inte heller jag dömer dig. Gå nu, och synda inte mer.

Det finns ett antal präster och predikanter som fått för sig att homosexualitet är synd. Jag bestrider det påståendet. Föreställningen att Skriften fördömer homosexualitet som syndigt bygger på en Bibel-tolkning där man förutsätter det som skall bevisas. Till skillnad från de påstått kristna antigay-aktivisterna försöker jag läsa Bibeln utan några homofobiska glasögon. Homofobin, den heterosexuella matrisen och det patriarkala kvinnoförtrycket är nämligen en del av "världen" alltså ett resultat av syndafördärvet. (Ni vet; Adam, Eva och äpplet.) Jag tolkar, med dessa utgångspunkter, Bibeln som att homosexuella kärleksrelationer skall likabehandlas med heterosexuella. Min ståndpunkt i sakfrågan beror alltså inte på att jag är liberalteolog – jag är schartauan, vilket kan sägas vara ett slags strängt bibeltrogen form av kristen fundamentalism.

Nå; när man sätter berättelsen om Jesus och äktenskapsbryterskan i händerna på de påstått kristna antigay-aktivisterna brukar de säga: "Visst, visst, vi skall vara förlåtande. Men Jesus säger ju faktiskt åt kvinnan att sluta synda. Älska syndaren och hata synden. Därför måste vi rättfärdiga och rättroende kristna också våga säga att utlevd homosexualitet är en synd." Ungefär så brukar det låta.

Låt oss för ett ögonblick bortse från att själva grundantagandet (att homosexualitet är synd) är fel. Låt oss, rent hypotetiskt, anta att homofoberna har rätt i den delen (vilket alltså egentligen bestrides.) Då är det fortfarande fariséiskt hyckleri att fördöma utlevd homosexualiteten!

Först ser Jesus till att sätta stopp för hot, våld, förtryck mot den utsatta kvinnan/syndaren. Först av allt ser Jesus till att de rättfärdiga och rättroende ser, erkänner och fokuserar på sin egen syndfulla natur. Därefter, enskilt och när faran är över, tar Jesus ett resonemang med kvinnan om hennes synd. Vilket för övrigt lika gärna kan gälla hennes allmänna syndfullhet, som äktenskapsbrottet eller vilken annan enskild synd som helst hon begått – Jesus säger alltid åt alla människor att sluta synda, efter att Han har förlåtit dem.

Alla dessa rättfärdiga och rättroende präster och predikanter som står i predikstolen och fördömer den homosexuella "livsstilen." Jag skall ta dessa rättfärdiga och rättroende kristnas åsikter på allvar den dagen jag ser dem gå vakt runt RFSL-lokalen för att förhindra nynazistiskt våld mot homosexuella. Jag skall lyssna på deras teologiska argument den dagen jag hör dem hålla förbön i kyrkan till stöd för alla homosexuella som utsätts för våld, trakasserier, förföljelser. Jag kommer att respektera deras ståndpunkter den dagen de besöker fängslade homosexuella och försöker få dem frigivna. Om de gör som Jesus gjorde – avstår från all form av offentlig tillrättavisning. Den dagen dessa rättfärdiga och rättroende präster och predikanter tar byhorans parti mot mobben!

Alla dessa rättfärdiga och rättroende präster och predikanter som står i predikstolen och fördömer den homo- sexuella "livsstilen" inför felfria och garanterat heterosexuella åhörare – vem liknar de mest? Jesus eller fariséerna?

5 comments:

Monica said...

Mikael, du läst Innersidan av Bengt Pleijel dåligt. Bakläxa.
Sov du på konfirmandlektionerna?
Det är nämligen skillnad på Malum och Malus olika ord med olika betydelse.

Mikael Åhman said...

Eh? Vad handlar den distinktionen om, och vilken betydelse har det för blogens huvudbudskap?

Monica said...

Det är lustigt att du kritiserar semikatolikerna när du själv är det.
Malum=synd, Malus=äpple.
Håll dig till fakta! Äpplet har ingenting att göra med Adam och Eva.

Mikael Åhman said...

2 kommentarer:

1. Jag vet att det inte står i Bibeln att det var ett äpple. Än sen? Frågan om huruvida Adam&Eva åt ett äpple eller en annan sorts frukt är fullständigt irrelevant för bloggens huvudbudskap - ordet äpple nämns i en bisats i en förklarande utvikning om syndafallet. Kritisera gärna bloggens cetrala tema, men please låt mig slippa pittemeterdebatter om perifera metaforer...

2. Semikatolik är man den dag man bygger teologi med "Traditionen" som grund eller tillskriver den ena eller andra mänskliga tolkningen av Bibeln samma auktoritet som Bibeln själv på den grunden att tolkningen ingår i "Traditionen." Eller som vissa gammalkyrkliga omformulerar ordet "Tradition"; "den världsvida kristenheten."

Vill du klistra någon heresi-etikett på mig finns det enklare sätt att göra det, än att kalla mig semikatolik för att jag använder mig vedertagen symbolik. Jag bygger nämligen inte teologi på den symboliken.

Klas Corbelius said...

Tack för en bra bibelutläggning.