Monday, March 5, 2007

SSU-DÅKen: En röd pansarnäve

SSU Södra Älvsborg har nu genomfört sin 77:e DisstriktsÅrsKongress, DÅKen, som detta år ägde rum i Skene Folkets Hus i Mark. Utöver det 3-hövdade presidiet och den avgående distriktstyrelsens 7 ledamöter (som inte har rösträtt på DÅKen) hade 20 valda delegater från fem SSU-klubbar samlats för att diskutera politiskt handlingsprogram, behandla inte mindre än 75 motioner, samt för att välja ny distriktsstyrelse.


En DÅK i enighetens tecken

Under två dagars tid drog 7-Häradsbyggdens unga röda garde upp de politiska riktlinjerna för det kommande årets klasskamp. DÅKen blev en demokratisk styrkemanifestation. Idéer och åsikter bröts mot varandra under politiskt klargörande och kamratliga former. Ur mångfald kommer enighet och SSU Södra Älvsborg står nu starkare än någonsin. Att SSU kan samla så många ungdomar för att diskutera allt från betyg och körkortsundervisning till EU-konstitutionen och den israeliska ockupationen av Palestina lovar gott inför framtiden. Demokratin lever i den röda folkdjupen!


Prominenta gäster

Bland de inbjudna gästerna märktes bland annat Henrik Svedberg, ordförande för Socialdemokraterna i Mark, vars anförande om klassamhällets förbannelse rörde delegaterna djupt i hjärtat. Ett annat strålande anförande hölls av Laija Exner, tidigare. riksdagsledamot och ättad från en av det finska klasskrigets många heroiska rödgardist-familjer. DÅKen hedrades även av den mångårige klasskämpen, finansutskottets förre ordförande och fastighetsskattens anfader, allas vår älskade och högt ärade Arne Kjörnsberg,


Den stora köttstriden

SSU Södra Älvsborg är enigt och starkt. Dock finns det faktiskt en fråga där just ordet ”enighet” kanske känns lite... låt oss säga malplacerat... inom distriktet. Nämligen frågan om vilken mat distriktet skall servera på SSU-kurserna. Inom distriktet har vi en stor andel vegetarianer som menar att det är djupt oetiskt att äta kött eftersom det finansierar den amerikanska köttindustrin, underblåser den globala snedfördelningen av föda samt att det är fel i sig att äta upp våra fyrbenta kamrater enbart ”därför att vi kan.” Detta har väckt frågan Skall distriktet med de gemensamma resurserna köpa in kött till SSU-kurserna?

Köttätarfalangen anser att distriktet skall köpa in den mat medlemmarna äter. Kött, hallal/kocher, vegetariskt, vegan, whatever. Alla skall med så låt alla äta vad de vill. Något behov av gemensamma diskussioner eller kollektiva lösningar anser de inte att det finns.

Vegg-falangen (som består av både vegetarianer och köttätare) menar att det är en politisk fråga hur vi använder våra gemensamma resurser. Är det OK att köpa in porr för SSU-pengar om - Gud förbjde - medlemarna gillar porr? Borde kanske SSU köpa in ciggaretter åt de SSU-are som röker? Naturligtvis inte. Våra gemensamma resurser skall användas till saker som alla är beredda att stödja. Det är av det skälet staten inte skall finansiera ojämlikt uttag av föräldraledigheten. Och av det skälet bör distriktet endast köpa in mat som alla medlemmat finner etiskt försvarbar. Alla skall med tillsammans, inte var och en för sig.

Förra DÅKen, mars 2006, lyckades köttätarna kuppa igenom ett beslut om köttinköp med röstsiffrorna 7-6, sex reservanter. De sex reservanterna återkom dock i år med en ny motion. Båda sidor hade mobiliserat kraftfullt inför den stora ideologiska striden. Många kamrater höll många, långa och välformulerade inlägg i talarstolen. Striden var jämn, frågan stod och vägde. Vänster eller höger, vegg eller kött, vegetarisk gemenskap eller kött-individualism?

Efter DÅKens i särklass längsta och definitivt mest känsloladdade debatt (där förslag till streck i debatten väcktes och avvisades efter de 12 första inläggen) skulle frågan slutligen avgöras. Efter försöksvotering och votering med handuppräckning gick frågan till rösträkning. För säkerhets skull genomfördes rösträkningen två gånger, för att de båda rösträknarna skulle vara helt säkra. Resultatet blev: 8-8, seger för vegetarianerna efter lottning!

Vänstersegern var knapp, men mer än tillräcklig. Sade för övrigt inte Darwin något i stil med att Guds hand vilar över slumpen...?


Några andra beslut från DÅKen

Kårobligatoriet skall bort, bort bort!

Motiv: Studentkårerna är i dag en lekstuga för liberala suputer, opolitiska karriärister och övriga dumskallar, vars infantila verksamhet kan fortgå tack vare anslutningstvånget.

Socialtjänsten skall fortare kunna ingripa när barn kanske far illa.

Motiv: Så länge barn far illa har samhället, socialtjänsten och medborgare i övrigt, uppenbarligen inte gjort tillräckligt. Hellre statliga stickkontroller i människors hem än fler döda barn som ligger nakna i en hundkoja.

Jobbet tillbaka vid olagliga uppsägningar!

Motiv: I LAS finns det regler om hur, när och varför en anställd kan bli uppsagd. Men idag har arbetsgivaren möjlighet att köpa sig rätten att begå lagbrott! Detta eftersom det inte finns någon skyldighet för arbetsgivaren att återanställa den som blivit olagligt uppsagd, enbart att betala skadestånd. Detta är oacceptabelt – det är en skam att medborgarrätt heter pengar.


En DÅK i kampen tecken

Det blev, sammanfattningsvis, en DÅK i den oförskräckta kampens tecken Till distriktsordförande omvaldes enhälligt Sanne Nordqvist, och lika enhälligt valde DÅKen Nathalie Sennerteg till ny kassör. Med ett sådant duomvirat i ledningen är socialismens seger oundviklig. SSU Södra Älvsborg kräver klassamhällets avskaffande, patriarkatets krossande och nationalismens förgörande. Bums!

4 comments:

Administratör said...
This comment has been removed by the author.
megafånen said...

Gud spelar inte tärning. Det kan inte varit slumpen som gjorde att vegetarianerna vann lottningen. Galna hästar, kött och dåligheter är inget för en SSU:are.

Mikael said...

Gud eller inte, socialismen är nästa steg i utvecklingen. Det är historiens lott!

Idag södra älvsborg,
Imorgon världen!

Jonas Ryberg said...

Lika bra beskrivning som vanligt.