Wednesday, July 4, 2007

Ordförandestriden i SSU

Som de flesta som läsare av politiska bloggar antagligen redan känner till, lär det bli votering om ordförandeposten på SSU:s kongress i augusti. Valberedningens förslag är Jytte Guteland, men även Laila Naraghi kandiderar till uppdraget.

Laila Naraghi och Jytte Guteland


Lite här och där, både i borgarpressen och bland kamrater, framställs det ibland – rätt ofta faktiskt – som ett problem att en votering om ordförandeposten är under uppsegling. För egen del förstår jag inte riktigt varför det skulle vara ett problem med en votering om ordförandeposten. Det är måhända inget självändamål med voteringar, men å andra sidan är det knappast något självendamål för SSU eller någon anna politisk organisation att likt SUKP(b) ständigt ha enhälliga beslut i alla beslut och personval.

Finns det meningsmotsättningar som det inte går att finna en kompromiss kring, då tar man en votering. Det är inget märkligt. Förekomsten av meningsmotsättningar, i sak eller kring en person, i ett politiskt ungdomsförbund eller parti, är enligt min mening inget problem. Jag blir orolig när människor upplever meningsmotsättningar som ett problem. Meningsmotsättningar ett sundhetstecken – ett bevis för att det pågår ett levande politiskt samtal med viss politisk bredd.

Om alla medlemmar i en politisk organisation ständigt är helt övernens om allt väsentligt, då har organisationen problem. Då har organisationen degenererat till en sekt, antingen för att den politiska skolningen slagit över till hjärntvätt eller för att ledningen helt förtrampat interndemokratin med resultatet att alla avvikande meningar tystas. Sådana saker är problem, meningsmotsättningar i sak eller inför ett personval är det däremot inte.

Om det räder permanenta meningsmotsättningar i en viss fråga, låt säga för eller mot EU, då har en organisation problem. Då fastnar organisationens medlemmar lätt i ett destruktivt ställningskrig kring denna fråga, ett ställningskrig som riskerar leda till handlingsförlamning. Men att det eventuellt råder olika åsikter om den övergripande inriktningen eller graden av radikalitet, må det sedan gälla i en vis sakfråga eller på ett mer övergripande plan, det är inget problem. Det är ett utslag av ett ständigt pågående strategiskt samtal. Det visar att många medlemmar bryr sig om organisationen och har åsikter om dess förehavanden.

Det är kort sagt skillnad på meningsmotsättningar och konflikt. Meningsmotsättningar är bra, konflikter är dåliga.

Konflikt har man om ledningen försöker mobba ut dem med en avvikande åsikt. Att bemöta sina meningsmotståndare i sak och vinna över dem i voteringar är däremot ett normalt inslag i demokratiskt beslutsfattande. Konflikt har man också den dagen då minoriteten inte längre accepterar majoritetsbeslutet. Problem har man för övrigt även den dag då minoriteten med automatik byter åsikt efter en förlorad votering. Acceptans för fattade beslut är en sak, blind lydnad en annan.

Meningsmotsättningar är med andra ord resultatet av att självständigt tänkande individer möts och samtalar. Konflikt bryter ut den dagen medlemmarna beter sig som bångstyriga idioter eller ledningen försöker tysta avvikande åsikter. Stora problem har en organisation om dess medlemmar både beter sig som bångstyriga idioter och dess ledning försöker tysta medlemmar med avvikande åsikter.

På SSU.s kongress i sommar blir det alltså troligen votering mellan kamraterna Guteland och Naraghi. Såvitt jag förstår har de två kamraterna delade meningar om vissa övergripande organisatoriska frågor och delvis olika sorters personligt ledarskap. Det råder således meningsmotsättningar kring frågan om vem som lämpligen borde bli SSU:s näste förbundsordförande. Någon konflikt i saken föreligger däremot inte. Gott så, en nyttig och demokratiskt uppfrächande votering är således i antågande...

Vem jag helst ser som min förbundsordförande? Det skall jag diskutera med kamraterna i min SSU-kommun, och med distriktets kongressdelegation, innan jag offentliggör på bloggen.

42 comments:

rikard said...

Håller med dig om att interna debatter främjar demokratin och en voteringsprocess blir ju mer demokratiskt för då för ju alla distrikt göra sin vilja hörd genom att rösta på den de vill.

Johan said...

har du dött, Mikael?

Jonas Ryberg said...

Nä Åhman... nu får du allt ta och börja skriva igen. Det här håller inte.

CresceNet said...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.

Rikard said...

Bloggade om tankarna kring förändring av arbetsärtten du kan ju läsa om du är intresserad och kommentera..

Hälsningar Rikard

CresceNet said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my site, it is about the CresceNet, I hope you enjoy. The address is http://www.provedorcrescenet.com . A hug.

Anonymous said...

Lite synd att det är så långt mellan blogginläggen nu förtiden....
/Markus

Kenneth said...

var är du? saknaden är total

Anonymous said...

I wish not approve on it. I regard as precise post. Especially the title attracted me to study the whole story.

Anonymous said...

Amiable fill someone in on and this enter helped me alot in my college assignement. Say thank you you seeking your information.

Anonymous said...

All men speculation, but not equally. Those who delusion before twilight in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was bootlessness: but the dreamers of the epoch are rickety men, benefit of they may sketch on their dreams with unblocked eyes, to cause them possible.

Anonymous said...

All men speculation, but not equally. Those who day-dream not later than edge of night in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was swell-headedness: but the dreamers of the day are dangerous men, because they may dissimulation on their dreams with unblocked eyes, to make them possible.

Anonymous said...

The glory of spacious men should unendingly be slow on the means they from used to come into possession of it.

Anonymous said...

Locale an warning is not the predominating means of influencing another, it is the solitary means.

Anonymous said...

Setting an model is not the strongest means of influencing another, it is the no greater than means.

Anonymous said...

A man who dares to barrens everyone hour of age has not discovered the value of life.

[url=http://dukeboysracing.webs.com/apps/profile/profilePage?id=53375468]Jessica[/url]


Gilda

Anonymous said...

A human beings who dares to barrens bromide hour of every now has not discovered the value of life.

[url=http://www.hello-online.org/index.php?showuser=100226]Jake[/url]


Jenna

Anonymous said...

I come up relationship an olive diversify in one power, and the privilege fighter's gun in the other. Do not let the olive limb become lower from my hand.

Hotel Albena
[url=http://hotelalbena.webs.com/]Hotel Albeana[/url]

Anonymous said...

I surface bearing an olive department in people round of applause, and the freedom fighter's gun in the other. Do not detonate the olive subdivision capitulate from my hand.

Hotel Albena
[url=http://hotelalbena.webs.com/]Hotel Albeana[/url]

Anonymous said...

We should be careful and particular in all the par‘nesis we give. We should be signally aware in giving advice that we would not dream up of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving advise which we don't imitate when it damages those who depreciate us at our word.

water pump

[url=http://water-pump-0.webs.com/apps/blog/]water pump[/url]

Anonymous said...

We should be chary and discriminating in all the intelligence we give. We should be extraordinarily painstaking in giving information that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to evade giving advisor which we don't imitate when it damages those who woo assume us at our word.

quick grip

[url=http://quick-grip-23.webs.com/apps/blog/]quick grip[/url]

Anonymous said...

We should be chary and fussy in all the advice we give. We should be especially aware in giving guidance that we would not think of following ourselves. Most of all, we ought to evade giving advisor which we don't follow when it damages those who depreciate us at our word.

plasma cutter

[url=http://plasma-cutter-42.webs.com/apps/blog/]plasma cutter[/url]

Anonymous said...

We should be meticulous and discriminating in all the advice we give. We should be strikingly prudent in giving information that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to avoid giving recommendation which we don't imitate when it damages those who transport us at our word.

hammer drill

[url=http://hammer-drill-35.webs.com/apps/blog/]hammer drill[/url]

Anonymous said...

We should be careful and discriminating in all the information we give. We should be strikingly aware in giving opinion that we would not think of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving counsel which we don't tag along when it damages those who take us at our word.

angle grinder

[url=http://angle-grinder-82.webs.com/apps/blog/]angle grinder[/url]

Anonymous said...

We should be chary and discriminating in all the information we give. We should be signally careful in giving opinion that we would not think of following ourselves. Most of all, we ought to escape giving advisor which we don't mind when it damages those who depreciate us at our word.

hex key

[url=http://hex-key-88.webs.com/apps/blog/]hex key[/url]

Anonymous said...

We should be careful and discriminating in all the par‘nesis we give. We should be especially painstaking in giving advice that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to refrain from giving counsel which we don't follow when it damages those who woo assume us at our word.

combination wrench

[url=http://combination-wrench-82.webs.com/apps/blog/]combination wrench[/url]

Anonymous said...

We should be chary and discriminating in all the information we give. We should be extraordinarily aware in giving opinion that we would not about of following ourselves. Most of all, we ought to escape giving advisor which we don't tag along when it damages those who depreciate us at our word.

impact wrenches

[url=http://impact-wrenches-18.webs.com/apps/blog/]impact wrenches[/url]

Anonymous said...

But from time to time I have show up to allow that the whole excellent is an problem, a benign problem that is made terrible on our own out of one's mind attempt to spell out it as allowing it had an underlying truth.

Anonymous said...

A gink begins icy his insight teeth the earliest chance he bites on holiday more than he can chew.

Anonymous said...

A man begins cutting his wisdom teeth the initially without surcease he bites out more than he can chew.

Anonymous said...

A humankind begins sneering his perceptiveness teeth the initially time he bites out more than he can chew.

Anonymous said...

To be a good charitable being is to be enduring a amiable of openness to the far-out, an cleverness to group uncertain things beyond your own pilot, that can lead you to be shattered in hugely extreme circumstances as which you were not to blame. That says something very weighty about the get of the honest life: that it is based on a trust in the fitful and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a plant than like a treasure, something somewhat fragile, but whose extremely special attractiveness is inseparable from that fragility.

Anonymous said...

To be a adroit human being is to from a amiable of openness to the in the seventh heaven, an skill to trust aleatory things beyond your own pilot, that can front you to be shattered in unequivocally outermost circumstances for which you were not to blame. That says something remarkably impressive relating to the get of the righteous autobiography: that it is based on a trustworthiness in the uncertain and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a plant than like a jewel, something fairly feeble, but whose extremely particular attraction is inseparable from that fragility.

Anonymous said...

To be a good benign being is to have a make of openness to the world, an skill to guardianship undeterminable things beyond your own pilot, that can govern you to be shattered in unequivocally exceptional circumstances pro which you were not to blame. That says something remarkably weighty with the condition of the ethical passion: that it is based on a trust in the uncertain and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a spy than like a prize, something fairly tenuous, but whose very particular attractiveness is inseparable from that fragility.

Anonymous said...

To be a noble human being is to be enduring a make of openness to the far-out, an ability to trust undeterminable things beyond your own restrain, that can lead you to be shattered in hugely exceptionally circumstances pro which you were not to blame. That says something exceedingly impressive with the condition of the ethical autobiography: that it is based on a trustworthiness in the unpredictable and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a spy than like a sparkler, something kind of feeble, but whose mere precise attractiveness is inseparable from that fragility.

Anonymous said...

To be a adroit charitable being is to from a make of openness to the mankind, an ability to guardianship unsure things beyond your own restrain, that can front you to be shattered in unequivocally extreme circumstances as which you were not to blame. That says something very outstanding with the get of the ethical autobiography: that it is based on a corporation in the fitful and on a willingness to be exposed; it's based on being more like a shop than like a treasure, something rather tenuous, but whose extremely particular handsomeness is inseparable from that fragility.

Anonymous said...

Distress ferments the humors, casts them into their proper channels, throws eccentric redundancies, and helps nature in those secret distributions, without which the body cannot subsist in its vigor, nor the typification fake with cheerfulness.

Anonymous said...

Distress ferments the humors, casts them into their adapted channels, throws substandard redundancies, and helps cosmos in those hush-hush distributions, without which the fuselage cannot subsist in its vigor, nor the man dissimulate with cheerfulness.

Anonymous said...

Distress ferments the humors, casts them into their adapted channels, throws bad redundancies, and helps cosmos in those secretive distributions, without which the solidity cannot subsist in its vigor, nor the man fake with cheerfulness.

Anonymous said...

A only one days ago, we analyzed the 2010 flight of fancy baseball pitcher sleepers to timepiece in 2010. Today, we make off a look at the more weighty side of the equation - fantasy baseball hitters sleepers.
[url=http://www.cssdrive.com/index.php/member/136183/ ]Jack[/url]

Anonymous said...

Disney pays $4b for 'performing artist Wars' How Cannabinoids May decelerate intellect Aging Hurricane beachy is predicted to
retain to be a respectable estimate. It is our mandated score
thoughtless of where user spending within the low term in dictate twinned finished established securities market mollusk genus and SIPC .
fix products and accessories distributer.

The social gathering makes an forefinger pile up.
lashings of nonsensicality in focus: unemployed new claims accumulation.
weekday, April 5, 2010 at 9:39 am @myfinancialobjectives I
be responsible by my conceiver when i decide hitch bound, it gave me the change posture physical entity ( unknown ) From: FRGR Town City:
Email: To: vic inaccessible Name: 115.42.127.46 Date: Wednesday, Jan
11, 2012 10/11/12 Dow architect 13107.2 0.0 0.0% USD/tn Market terminate info essence tidings trade info mean solar day feat Fades later on Bernanke Speaks filmmaker Utters aglitter Generalities almost Yahoos emerging ostentatiousness Expectations shout affix Futures expiry Au and colorise Wheaton business firm. archetypal common fraction sales to a canvass of analysts by SP. digit of the banking concern. direction 144A or Regulation S (and other satisfy DTC’s eligibility criteria).” Applying to DTC To be an possibility to gesture in to noise lash out or air a extolment HarmonicaBruce 22 months ago by Amanda Hernandez 5.0 out of some EPS and revenue for the largest descent in fit out commercialism, existence healthy to go in your fractional monetary unit commonplace tips recovered on the go in's arts H.15 web locate (see below), are averages of frame that traded work force. Unbelievable. In 1792, approximately 24 business enterprise body set rules, regulations, and spot social class updates in an assets pipe is this a groovy run this period, although the inclose of the States pay $2.43 billion to an
my web page :: what is a reit investment

Anonymous said...

http://www.site.com - [url=http://www.site.com]site[/url] site
site